Jaaroverzicht 2015

Terugblik van het afgelopen jaar, hierbij is er een overzicht gemaakt van het afgelopen jaar met leuke en minder leuke nieuws uit het dorp. 
 

                                                      Nieuwjaarsvisite 2015.

nieuwjaars wens Westeremden-vrijdagavond 10 januari vond er een Nieuwjaarsvisite plaats in ons dorpshuis,de voorzitter van Orando Jack Ohlsen verwelkomde de 24 aanwezigen van harte welkom . De avond werd opvult met een foto reportage van het afgelopen jaar wat er plaats vond in het dorp. Daarna kon men onder het genot van een hapje en een drankje nog even na praten.
                          Informatieavond over wijziging Dorpsplein en het Haventerreinnieuweplan13 Januari De wethouder P.Prins opende de avond en gaf het woord aan de woordvoerder van het klankbordgroep Menno Smit om wat toelichting te geven. Ook kwam de woordvoerder van de klankbordgroep J.Visser aan het woord, die vond dat de klankbord het zwarte schaap werd toegespeeld door een artikel die in het dagblad van het Noorden stond,de heer P.Prins vertelde dat de verslaggever het verkeerd heeft geformuleerd en corrigeerde het verhaal. Daarna nam architect Mathijs Dijkstra het woord en vertelde de aanwezigen hoe zij het dorpsplein en het haventerrein het liefst zien in te vullen ,hierbij werden er groepjes gevormd en kon men een formulier invullen met een tekening er bij. De heer M.Smit zal samen met de klankbordgroep om de tafel gaan zitten en bekijken hoe het word ( het betreft een voorlopig ontwerp ),hierbij komt men later weer op terug. Op deze infoavond waren leden van de klankbordgroep en leden van de actiegroep aanwezig .

                                             Jos Woltman Dart kampioen 2015darten

Westeremden-Vrijdagavond 24 januari was het weer zover ,in cultureel centrum Viskenij werd weer voor de 15 keer Dop,s Dart toernooi gehouden.
Ongeveer 22 jongeren hebben zich aangemeld om hieraan deel te nemen, na wat in gegooid te hebben werden de jongelui door spreekstalmeester Jan Willem Brontsema net als in de World cup darts toernooi binnen gehaald met veel gejuich. Al gauw waren de spanningen van de gezichten af te lezen ,want iedereen wilde graag de wisselbeker winnen, het werd een hete avond voor de jonge lui . Want in de finale leek het erop dat Johan Maring uit Stedum de wisselbeker voor de derde keer weer zou winnen, maar Jos Woltman uit Wirdum stak daar een stokje voor en bleek toch met wat koelere worpen de winnaar van deze avond te worden. De wisselbeker werd uitgereikt door spreekstalmeester JanWillem Brontsema voorzitter van jongerencentrum de YoungOnes.
1e Jos Woltman uit Wirdum
2e Johan Maring uit Stedum

                                                             Memories  †dood                                                           † 8 Februari

( Klik op het kaartje.)

hhher                                                                  † 12 Maart

mmm                                                                 † 4Juli

henk

                                                                 † 27 Juli

menc

                                                               † 3 Sept

grietje

                                                     Team Arne wint pupQuiz

329Westeremden-1 Maart In het cultureel centrum van Viskenij werd zaterdagavond een pupQuiz gehouden.De spreekstalmeesters André Swieringa en Egbert Brontsema heten iedereen van harte welkom .In totaal deden er 40 personen aan het oer-Hollandse spel mee . De aanwezigen moesten als team vragen zien te beantwoorden en geluidsfragmenten zien te herkennen, dat was in het begin wat moeilijk gezien dat er wat technische problemen waren met de muziekinstallatie .Gelukkig werd dit uiteindelijk verholpen en konden de aanwezigen zich beter oriënteren op de geluidsfragmenten. Na acht ronden hebben gespeeld en enige uurtjes later kwam het team van Arne Brontsema als winnaar uit de bus en kregen van André een prijsje toe gedeeld. Zaterdag 21 maart word weer een gezellige pupQuiz gehouden , ook u bent van harte welkom om mee te doen aan deze gezellige pupQuiz .

         Jan Visser stopt als voorzitter van Baan / Sportvereniging
JanWesteremden-Vrijdagavond 20 maart hield de sportvereniging haar jaarlijkse vergadering in het Dorpshuis van Westeremden. . Hierbij viel de opkomst wat tegen,de vereniging kon 10 personen welkom heten op de vergadering .Op de agenda stond de samenwerking van Sport en IJsvereniging centraal ,er is door de beide verenigingen contact geweest om samen als Eén vereniging verder te gaan,dat houdt in dat het bestuur uitgebreid gaat worden van 14 naar 19 personen,daarvoor wordt nog een vergadering gehouden en zullen de bewoners op latere tijdstip op de hoogte worden gebracht. Na de koffie kondigde Jan Visser aan dat hij na 21 jaar als voorzitter van Baan/Sportvereniging het stokje over gaat geven aan een jongere voorzitter van de Sportvereniging en dat werd Hilbrand Huizinga uit Westeremden. De nieuwe voorzitter bedankte Jan Visser voor al zijn inzet voor de vereniging en werd als erelid verkozen,hierbij kreeg Jan Visser een bord met bloemen uitgereikt door de nieuwe voorzitter. Na de verkiezing werd er nog even overlegd of de contributie dit jaar ook verhoogd zou worden hierbij is na voren gekomen dat de contributie niet verhoogd zal worden. Ook het cross veldje bij het haventerrein ligt word verplaatst naar een nieuwe locatie bij de Viskenij ,gezien dat het hier veiliger is . Dit alles zal eventueel dit jaar nog gerealiseerd worden. Na de vergadering werd er nog een leuk potje gesjoeld door de aanwezigen .Na afloop bedankte de nieuwe voorzitter iedereen voor de aanwezigheid.

                                     Landelijke schoonmaak actie groot succes.staraatvuil

Westeremden- Zaterdagmiddag 21 maart gingen de kinderen uit het dorp weer op pad om het jaarlijks zwerfvuil te verzamelen die hier en daar in het dorp lag.Ongeveer 14 kinderen uit het dorp deden hier aan mee , de kinderen werden in groepjes verdeeld en gingen met een begeleider op pad . Ook de speeltuin kreeg een opfrisbeurt, enkele ouders gingen met een boender en hogedrukspuit de speel attracties te lijf,en dat was ook wel nodig ook, gezien dat er groene aanslag op diverse attracties zat. Helaas was het weer niet goed gezind want de kinderen moesten het doen met wat lichte regen,maar de sfeer was er niet minder om want in totaal werd er door de kinderen ongeveer 70 kilo bijeen gebracht. Na afloop kregen de kinderen wat lekkers aangeboden door het Orando bestuur, Jack Olhsen voorzitter van Orando kon op een wat nattige middag toch tevreden terug kijken op een geslaagde middag en bedankte de ouders en de kinderen die hebben meegeholpen met het schoonmaken van het dorp en de speeltuin attributen .

                                         2e Paasdag paasvuur in Westeremdenpasenvuur

Westeremden-Orando hield op de tweede paasdag een paasvuur bij fam. Dijkema aan de fiveldijk 2.
Dit jaar is er nog nooit zoveel hout bijeen gebracht als dit jaar,mensen zijn massaal aan het snoeien geweest en er waren mensen bij die graag af wilden van hun hout die al jaren in de schuur opgeslagen lag en dit was zo,n plek waar je het naar toe kon brengen, als er maar geen verf op zat. Gezien dat het weer goed gezind was kwamen er ongeveer 120 mensen op het paasvuur af, De hemel was schoon en er was geen pluimpje aan de hemel te zien en zo kon men de rookspoor tot wel aan Groningen en misschien nog wel verder zien. De organisatie van Orando kon tevreden naar huis keren terwijl de voorzitter het vuur nog een tijdje in de gaten hield om calamiteiten te voorkomen men kon spreken van een geslaagde avond.

                                      Start nieuwe wandelgroep Westeremdenwandel

Westeremden – 8 april Westeremden  is een wandelgroep rijker, initiatiefneemsters Magriet Taselaar-Vegte en Mien Slager zijn in maart met een wandelgroepje begonnen.
De groep bestaande uit 7 personen gaan iedere woensdagmiddag een uurtje een wandeling maken van ongeveer 5 km , daarbij worden wat oefeningen en wandeltraining gedaan door Magriet die hiervoor ervaring in heeft. Gezien dat deze groepje nu een maand actief is wil de groep zich graag uitbreiden met meer nieuwe leden,u kunt zich hiervoor opgeven bij (magriet@kameleon-loopbegeleinding.nl ). De vertrekplaats is altijd bij de Dorpshuis om 2 uur. Om hieraan mee te doen zijn er kosten aangebonden ,Start beginnersgroep onder deskundigebegeleiding kosten € 20.00 per maand. Voor meer informatie zie http://www.kameleon-loopbegeleiding.nl

                              Aries Slager voor de derde keer sjoelkampioen .Aries

Westeremden- 8 april Aries Slager is voor de derde keer kampioen geworden met sjoelen,zijn zus Greet Slager werd tweede.
Drie jaar geleden kwam een groepje mensen uit het dorp bij elkaar om te gaan sjoelen.
De animo was dusdanig groot dat er in competitieverband kon worden gespeeld in het Dorpshuis. Het eerste jaar werd Aries Slager uit Westeremden kampioen en kreeg toen een grote chocolade paasei uitgereikt. ook dit jaar toonde Aries zich weer ongenaakbaar. Zijn prijs dit jaar was een grote Paashaas. De tweede prijs ging naar Greet Slager. Helaas moesten twee personen zich door omstandigheden afmelden,het clubje hoopt met ingang van het nieuwe seizoen met een paar nieuwe leden kunnen te starten.

                                                Jaarvergadering Orando 2015Orando

Westeremden- 11 april Vrijdagavond vond er een jaarvergadering plaats in ons dorpshuis van Orando .
De opkomst dit jaar was uitstekend te noemen ,de voorzitter Jack Olhsen verwelkomde de aanwezigen in het Dorpshuis met het vermelden van de mensen die niet meer in ons midden zijn en ging daarna over tot orde van de dag. De kascommissie bestaande uit Ger Wibbens en Geir Eide werden gecontroleerd en werd goed bevonden,ook moest er nieuwe kascommissie gevormd worden om de kas voor de volgende keer te controleren ,hierbij was Ger Wibbens en Egbert Smit berijd om de taak op zich te nemen,Mieke Bartels is reserve . Ook bij de bestuursleden werd er afscheid genomen door twee leden dat zijn Elly Kamminga en Jack Olhsen, Elly Kamminga was de spil in het bestuur zij nam diverse taken opzich en dat deed ze met veel plezier en vond dat na zeven jaar de taak nu maar eens door een andere moest gebeuren,ze kreeg van het bestuur een bos bloemen en een mooie foto waar zij haar taak beoefende , en een kan met opschrift . Daarna nam na zeven jaar ook Jack Olhsen als voorzitter afscheid van Orando,en ook hij deed dat met plezier vertelde hij,Jack was vaak te vinden in het dorp en hielp ook altijd mee als voorzitter,dat zit in m,n bloed vertelde Jack ik loop niet weg voor klusjes die eigenlijk door een andere behoort te doen dat doe ik liever zelf .Ook Jack kreeg van het bestuur en bos bloemen en een leuke bord met tekst die hij nog even moest voorlezen van het bestuur, en ook hij kreeg een kan met opschrift . Gezien dat twee leden zijn gestopt ,hebben twee nieuwe kandidaten zich aangemeld bij het bestuur dat zijn Marja Smit-Elema en Geir Eide , Marja zal de functie van Elly overnemen terwijl Geir (mogelijk) de functie als voorzitter op zich neemt. Het bestuur is zeer blij met deze twee nieuwe leden en gingen verder met de vergadering ,de gehele vergadering is goed verlopen maar helaas was het niet goed verstaanbaar ,misschien is een microfoon een uitkomst. De voorzitter bedankte de aanwezigen voor hun bezoek,na de vergadering kwam wethouder Be Schollema nog een lezing geven over de zorg/Jeugd/werk Participatiewet .

                                            Onderscheiding voor M.HeikampMarga

Westeremden – 25 april Burgemeester Rodenboog van de gemeente Loppersum reikte vrijdagochtend drie een koninklijke onderscheidingen uit in de gemeente. Mevrouw M. Heikamp-Eltink werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
. M.Heikamp doet de vrijwillige activiteiten altijd met veel plezier en enthousiasme. Zij wordt gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”.
Hieronder staan de verdiensten van M.Heikamp.
1985 – heden Penningmeester van de afdeling ‘t Zandt en van de afdeling ‘t Oostelijk Ommeland van de FNV bouw. Bij de afdeling ‘t Zandt regelde zij de verzilvering van de vakantiebonnen. De afdeling ‘t Oostelijk Ommeland, ontstond uit een fusie tussen drie afdelingen. Naast haar bestuurlijke taken staat ze tot op heden altijd klaar als vraagbaak voor de leden, helpt zij ieder jaar in maart leden met het invullen van de belastingaangiften (ca. 125 leden) en organiseert zij thema-, kaart- en sjoelavonden.
1992 – heden Vrijwilliger bij Voetbalvereniging Zeerijp De Fivel. Aanvankelijk was zij jeugdleider. Tevens is zij lid van de Kantinecommissie. Zij regelt de bemensing en draait zowel twee tot drie keer per week kantinediensten als ook bij vergaderingen en sponsoravonden. Tot 2004 fungeerde de kantine van de voetbalclub tevens als ‘dorpshuis’. Zij verzorgt tevens de was van het eerste elftal. De uitreiking werd gedaan in de voetbalkantine van De Fivel in Zeerijp.

                                                           Oorlogsverhalen.

oorgsverhaalWesteremden-4 mei De jeugd van toen vertellen hun verhaal 70 jaar later over de oorlogsjaren die zij hebben meegemaakt .

                                            Theaterstuk over de bevrijding.

oorlogWesteremden-5 mei Ruim tweehonderd mensen bezochten de theaterstuk “Oorlog achter de voordeur. Een groep vrijwilligers uit het dorp heeft een speciaal programma in elkaar gezet die betrekking hebben over de oorlogstijd. Zo zijn er vijf locaties in het dorp die een rol hebben gespeeld . Zo is burgemeester Klaas Brontsema gespeeld door ( Be van de Laan) de rode draad van het toneelstuk. Klaas Brontsema werd in de oorlogstijd gevreesd door menige dorpelingen,Brontsema wilde bijna iedereen naar Duitsland hebben om daar werkzaamheden te verrichten. In dit theaterstuk speelt Brontsema met z,n hulpje Boonstra ook een belangrijke rol . Zo nemen zij het publiek mee naar diverse locaties.

                                                    Fietsvierdaagse 2015

fietsWesteremden- 12 juni Dinsdagavond was het weer zover,liefhebbers van fietsvierdaagse konden zich weer inschrijven om deel te nemen aan de fietsvierdaagse die dinsdagavond van start ging bij het Dorpshuis.Op de eerste prachtige avond gingen 21 liefhebbers van start door het Groningerland , zij konden kiezen uit 20 of 30 kilometer maar daar werd niet lang over gediscussieerd . Op de tweede dag waren er ongeveer 20 deelnemers die van start gingen,ook de derde dag waren er weinig deelnemers die afhaakten . En zo begon op de laatste dag de vierdaagse met een tropische tempratuur,halverwege de koers stonden Jan en Jantje Dijkema al klaar om de deelnemers te voorzien van koffie en fris. De organisatie van Sportvereniging kon terug kijken op een geslaagde avondfietsvierdaagse en bedankte de aanwezigen .

                        Martin van Waardenberg speelt in de nieuwe serie Tour de Force

marco duut

 Westeremden- 24 juni Martin van Waardenberg speelt de hoofdrol in de nieuwe aflevering van DEAL de serie: Tour de Force.De fietsontwerper Eelco Duut gespeeld door Martin Waardenburg maakt heel wat grappige situaties mee in het dorp, zo is de tweewielercentrum Mans Engel het decor waar Martin z,n fietsenzaak heeft. Het verhaal draait om een ongedurige fietsontwerper, die tijdens een te vroeg uitgevoerde testrit zijn elektrische beachcruiser total loss rijdt. De veeleisende mentor laat echter de jongen vallen met wie hij maandenlang aan de e-bike heeft gewerkt. Met hulp van twee vrienden wordt in een hightech garage voor vrachtwagens getracht een nieuw ontwerp te realiseren, om alsnog te kunnen schitteren op een ‘e-bike-event’.

Tijdens de race tegen de klok zet een essentieel onderdeel dat ontbreekt de onderlinge verhoudingen wederom op scherp. De première vindt plaats op 25 september tijdens de opening van het nieuwe Noorderpoort-gebouw voor de opleidingen ‘automotive & logistiek’.

                   Westeremder kinderen en -kunst komen samen met Duitse kids.

school

 Westeremden- 26 juni Het internationaal kinderkunstproject damwandplanken (Spundwände) schilderen is op donderdag 25 juni succesvol afgesloten met de presentatie van alle tot kunst geworden planken op het schoolplein van de Abt Emo school in Westeremden.

Aan het project namen 7 scholen deel uit de gemeente Loppersum en 2 uit de Duitse gemeente Krummhörn. Het thema was ons cultureel erfgoed. ’s Ochtends werden de planken bekeken door een deskundige jury bestaande uit kunstschilder Rein Pol, de Duitse kunstenares Gisela Buss-Schepers en Nanny ter Wiel. In totaal 100 kinderen waren uitgenodigd deel te nemen aan de feestelijke middag in het dorp Westeremden, dat werd afgesloten met de prijsuitreiking in de Andreaskerk, verricht door de wethouder van o.a. cultuur en toerisme, de heer Rudi Slager. De eerste prijs was voor OBS Prinses Beatrix Loppersum en OBS De Zandplaat in ’t Zandt. OBS De Bongerd in Stedum, Grundschule Ubbo Emmius Greetsiel en Grundschule Pewsum kregen allen een tweede prijs.

Op de woensdagavond ervoor presenteerde OBS De Zandplaat het damwandproject via een samenwerking met de plaatselijke toneelvereniging. Vier taferelen met oude legendes over het dorp, geschilderd op de planken, werden op verschillende locaties in het dorp tot leven gebracht: een verhaal over de Romeinen in ‘t Zandt, over witte wiev’n, over het Riepster Licht en  over de riddertijd. Alle verhalen hebben betrekking op het dorp ‘t Zandt. De ouders en ander publiek liepen van voorstelling naar voorstelling. Een zeer geslaagde avond!

                                              Feestweek van start 2015

feestweek Westeremden- 3 juli In Westeremden werd donderdagavond een Stille straathap gehouden,dit in plaats van de traditionele Stille Kniep.De Feestweekorganisatie wilde het anders aanpakken dan afgelopen jaren . Stille Straathap is nieuw en is een goed alternatief voor de traditionele Stille Kniep hoopt men. Iedere straat was vrij van keuze om iets heerlijks aan te bieden ,sommige straten hebben zelfs hun kledij aangepast om zoveel mogelijk aandacht te krijgen en dat lukte redelijk. Gezien dat in Westeremden een Feestweek aan de gang is zullen de straten worden beoordeelt door een jury die bepaalt wie het leukste straat(hap) heeft. Dit jaar is het de Dorpsweg  geworden Kosterijweg/Oudeboor werd als 2 gekozen als de straat met heerlijke  tropische hapjes en drankjes.


                                   Kerkhof Westeremden wordt opgeknapt .

kerk hof

Westeremden- 29 augustus veel graven verkeren in een slechte staat van onderhoud. Funderingen zijn verzakt, metselwerk zit los, en letters zijn onleesbaar geworden .

Zo verwelkomde de wethouder P.Prins de vrijwilligers zaterdagmorgen op het kerkhof ,Prins vond het moedig dat de aanwezigen de graven willen herstellen , want dat is niet voor iedereen weg gelegd om dit te doen .Het is de dorpelingen een doorn in het oog hoe de graven er al jaren zo bij staan,daarom heeft de dorpsvereniging Orando besloten om daar iets aan te doen,zo zal er schriftelijk een verzoek worden ingediend voor subsidie die nodig zal zijn om de graven te herstellen .Ook waren zaterdagmorgen leden uit Loppersum aanwezig die de vrijwilligers voor doen van aanpak want dat was wel nodig .De heer A.Koster van landschapsbeheer was aanwezig voor tekst en uitleg, kunstschilder H.Helmantel die voor enige jaren Joodse graven onderhield gaf een demonstratie hoe je de belettering het beste kunt uitvoeren. De Dorpsvereniging wil na de winter samen met de vrijwilligers aan de slag gaan om de graven te herstellen.

                            Jeugd de Young Ones organiseert Beachvolleybal

volleybal

 Westeremden-30 augustus De Jeugdsoos The Young Ones organiseerde zaterdagavond een Beachvolleybal avond voor de jongeren uit het dorp en daar buiten.Het gehele spektakel speelde zich af achter de ontmoetingscentrum de Viskenij,de vele jongeren die hier op afkwamen werden getrakteerd op heerlijke beachmuziek en Tropische drankjes . Gert Smit/Hilbrand Huisinga/Appie Olthof die als duo vormden kwamen als winnaars uit de bus. Na afloop speelden Moti en z,n zoon bij het kampvuur leuke muziek uit de vroegere tijden tot in de kleine uurtjes.

                                                      Kunst en Kunstenaars

kunst

Westeremden – 16 september In Westeremden wonen net als Henk Helmantel nog drie kunstenaars,wie zijn deze mensen en wat doen ze zoal . Koos Meijer oud dorpeling bezoekt deze mensen,zij vertellen wat ze zoal maken en wat voor activiteiten ze nog meer doen in de volgende documentaire die hij heeft gemaakt.

                                                                  Burendag
buremmm

Westeremden- 26 september In Westeremden werd zaterdag een landelijke burendag gehouden.Een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Zo gingen de kinderen uit het dorp bloembolletjes poten langs de wierdeweg , enkele ouderen plaatsten vogelhokjes rond om de Herv.kerk .Ook werd er een vrijmarkt gehouden die redelijk werd bezocht ,zo was er voor de jeugd een springkussen en een heuse draaimolen die vrolijke liederen ten gehore bracht. Gezien dat het een zonnige dag was keek de dorpsvereniging terug op een geslaagde dag.
                                        Wischbone Dancers tijdelijk gestopt.

dance

Westeremden-5 oktober De groepje Wischbone Dancers die donderdagsavond altijd aan het dansen zijn in viskenij zijn gestopt omdat de leden stand achteruit liep,Oorzaak van dit probleem was dat de tempo misschien iets te hoog gegrepen was voor een enkeling,daarom heeft het bestuur voorlopig besloten om even te stoppen met dansen en zal er gekeken worden hoe dit probleem op te lossen is om met een fris team weer van start te gaan. Heeft u zin om op donder-avond te komen line-dansen dan bent u van harte welkom. Verder informatie kunt u krijgen bij Hennie Engel tel; 0596-551619

                                         Zieke bomen op de Begraafplaats.

ziekebomen

Westeremden-15 oktober Op de oprijlaan naar het kerkhof in Westeremden staan essenbomen die ziek zijn, Groenvoorziening bedrijf E.Lokken uit Gasselternijveenschemond is momenteel bezig om de bomen te kappen en op te ruimen. Hierna zal de oprijlaan vernieuwd worden met Beklinkering en aan de zijkanten zal er een haag en jonge boompjes gepland worden .

                                              Kosterijweg en het Haventerrein.

opschop

Westeremden- 16 oktober Op dit moment word er in het dorp hard gewerkt aan het opnieuw inrichten van onze straten in onze dorp.Wegenbouwbedrijf Stienstra uit Metslawier is bezig met de Haventerrein en de Kosterijweg om te voorzien van een nieuwe riool afvoerbuis,de Haventerrein krijgt een nieuwe asfalt laag en zal opnieuw worden ingericht met en nieuwe haag en een fietspad die verlegd zal worden. In november zal de Dorpsplein opgeknapt worden met nieuwe en gebruikte klinkers.

                            Team Camilla Jongst en de Mannen wint pupQuiz 2015

camilla

Westeremden – 22 november Zaterdagavond werd voor de derde keer een pup Quiz gehouden in het cultureel centrum  Viskenij in Westeremden.

De spreekstalmeesters André Swieringa en Jan Willem Brontsema heetten iedereen van harte welkom. Er waren deze avond negen teams die met elkaar de strijd aan gingen, de een nog fanatieker dan de ander. Echter stond een ding centraal bij iedereen en dat was de gezelligheid .In het spanende spel moesten de deelnemers vragen beantwoorden en geluidsfragmenten herkenen. Na acht ronden over de hele avond gespeeld te hebben kwam de team van Carmilla Jongst en de mannen als winnaar uit de bus de laatste nam de hoofdprijs in ontvangst die bestond uit vlees prijzen . Het winnende Team bestond uit: Camilla ,Diederik ,Jan ,Juan
,Gert Jan . Zoals gezegd was het weer een gezellige avond in de Viskenij van Westeremden .

                                  Mysterieus Sinterklaaspakket in Westeremden

sintklaas

 WESTEREMDEN – 28 november De kinderen stonden zaterdagmiddag met spanning te wachten op Sinterklaas , want er was een gerucht verspreid dat de Sint deze keer per post zal komen.

Het pakket kwam aan op de hoek van de Pastorieweg en de Molenweg. In het grote pakket zat de Heiligeman die de kinderen verraste met z,n pieten . Na een korte speech vervolgde de Sint te voet z,n reis door het dorp met de kleintjes en de ouders achter zich aan. Vervolgens eindigde de Sint z,n tocht bij het Dorpshuis waar de allerkleinsten de Heiligeman al opwachten met hun verlanglijstjes.

                                           Concert in de Andreaskerk

concert

 Westeremden- 30 november Zondagmiddag gaf het twaalfkoppige koor Vocaal Ensemble Curiosa uit Middelstum een concert in het prachtige Andreaskerk van Westeremden.Het koor die onder leiding stond van Julia Zaytseva zong prachtige liederen in diverse talen zoals, Frans ,Latijns, Italiaans en het Nederlands. Dit hele gebeuren werd gratis aangeboden door de Dorpsvereniging Orando. Gezien dat hier veel belangstelling voor is ,wil men graag ieder jaar een concert organiseren.

                                                     Vervanging Bruggetje .

bruggetje

Westeremden- 7 december Het bruggetje over ‘t Vonderke aan de kleine weg is vervangen.
Het oude bruggetje was dusdanig verzwakt dat het vervangen dient te worden, medewerkers van Waterbouw Vegter uit Veendam hebben de klus geklaard.

                                       Prijsuitreiking Klompjegolf 2015

golven

 Westeremden-7 december We kwamen als deelnemers bij elkaar in het ijsbaangebouw voor een afsluiting van het seizoen en natuurlijk, heel belangrijk,de prijsuitreiking. Wie heeft de minste punten,want dat is waar het omgaat. De bal zo snel mogelijk putten. We hebben een seizoen gehad met prachtige avonden,maar ook waterballet, waarbij je de bal niet van plaats kreeg. Ook dat heeft zijn charme, alhoewel natte voeten!Op 2 december was het zover. De prijsuitreiking. Ja Visser heette ons welkom en Jack Ohlsen mocht de winnaars bekend maken. Wat een spanning.

Bij vrouwen:

Nr 1 Clara Sietsema, 2 Ria van der Ploeg.

Bij de heren :

Nr 1 Gert Smit en 2 Jaap Smit.

Alle vier winnaars kregen een vleesprijs : braadworst of Karbonade.

Verder kregen Elly Kamminga en Schelte Slager een bos bloemen voor het verzorgen van de catering.

                                                             Kerstbomen actie.

kerstboom

 Westeremden-12 december Het Dorpshuis stichting in Westeremden heeft zaterdag haar jaarlijkse kerstbomenactie weer gehouden.Enkele mensen uit het dorp kwamen met een kruiwagen aangezet om vervolgens een grote boom uit te zoeken in om die mee te nemen.De voorgaande jaren bleef de stichting wel eens zitten met enkele kerstbomen ,daarom heeft men besloten om dit jaar wat minder bomen in te kopen . S,middags was er voor de kleintjes een kerstknutselmiddag georganiseerd die werd gehouden in het ijsbaangebouw de Wierde.

                                         Gezellige Kerstmarkt in het Dorpshuis.

kerst

 Westeremden – 17 december Het Dorpshuisstichting organiseerde zaterdag een Kerstbomen actie,Dinsdag en Woensdag stond er een gezellige kerstmarkt op het programma .Diverse kraampjes met o.a. hangers  , wijn, bloemstukken, sieraden en nog veel meer waren in het Dorpshuis en in de Andreaskerk opgesteld .Tijdens de gezellige sfeer was er kerstzang te horen van de zangvereniging Excelsior uit Westeremden in de Andreaskerk.

                            Grote verbouwing bij tweewielerhuis Mans Engel .

winkel

Westeremden- 18 december Het afgelopen jaar zijn er bij Tweewielerhuis Mans Engel al diverse wijzigingen in de bedrijfsvoering geweest.Sommige in het zicht van een ieder die het wil zien, maar ook vele veranderingen buiten gezichtsveld van de toevallige passant.

winkel en werkplaats
Gedurende 2015 hebben er interne verhuizingen plaatsgevonden van het magazijn en het magazijn en de winkel. Beide zijn nu verplaats in het pand en vandaar zullen de bedrijfsactiviteiten verder worden voortgezet. We stoppen dus NIET met de winkel !!! Ook de werkplaats blijft gewoon open voor reparaties , onderhoud, laswerk, draai en freeswerk enz.

De vroegere werkplaatsdeur is nu de hoofdingang voor werkplaats en winkel geworden. Wat verder word gewijzigd is het feit dat wij geen voorraden fietsen meer zullen verkopen. Bestellen kan natuurlijk altijd ! De fietsreparaties zullen echter ,zoals vermeld ,gewoon door blijven gaan.