Oorlogsbelevenis van Jakob Meijer.

Westeremden- Iedereen kent ze wel, de verhalen over de oorlogsperiode.  Helaas niet opgenomen in het oorlogsboek van (daar komen de parachutes) wat deze familie in de oorlogsjaren heeft meegemaakt.  Zo verteld Jakob Jans Meijer zijn belevenis over de oorlogstijd die hij samen met z, n broer Jan heeft meegemaakt in Duitsland.

De Familie Meijer woonde tijdens de oorlogsjaren buiten het dorp bij de voormalige 4tennisveldje. Tijdens de oorlog moesten jongemannen vanaf 18 jaar en ouder zich melden op het Scholtehuis schhin Groningen om aan het werk te worden gesteld in Duitsland. En zo geschiede dat ook met de zoons van J.J.(Job) Meijer en z,n vrouw die 8 kinderen hadden. Roelf de oudste was al een half jaar aan het werk gezet voor de Duitsers en schreef naar huis dat hij het goed had.  En zo geschiede dat ook de gebroeders Jakob Jans en Jan die vanaf de Huizinge weg in Westeremden de bus naar Groningen namen om zich verplicht te melden op het Scholtehuis, en vervolgens naar het Duitse plaats Hamburg te worden gedeporteerd. Daar werkte Jakob Jans op een scheepswerf, Jan werd naar brahlstorf overgebracht waar hij als stoker op een goederentrein werd ingezet en verschrikkelijke momenten heeft meegemaakt. Uiteindelijk moest ook de vader van de twee gebroeders naar Duitsland om daar aan het werk te worden gesteld.concentratiekampvught De twee andere zoons van Fam, Meijer, Gerard en Tees die soldaat waren moesten naar Nederlands-Indië waar ze in gedeeld werden bij de Derde Regiment Stoottroepen (commando’s). Daar hebben de gebroeders verschrikkelijkste ervaringen opgedaan. Na de oorlog in 1949 zijn de twee broers weer terug gekeerd, Gerard kwam te wonen aan de kosterijweg waar nu W. de Winter woont, maar heeft van die periode in Indië een pokken kwaal er aan overgehouden. Tees belande enige tijd in een verpleegtehuis en is daar aan z, n ziekte overleden. Jop Meijer en zijn vrouw kwamen te wonen aan de Dorpsweg waar nu Marjan Alderlieste woont. Jan heeft een poosje met zijn vrouw in Garsthuizen gewoond, maar kwam enkele jaren later toch weer naar Westeremden en woonden toen aan de Molenweg.  De verhalen over de oorlogsperiode verteld Jakob Jans nu voor het eerst voor de camera, over zijn belevenis die hij heeft gemaakt met zijn broer Jan in Duitsland.                                                                     

                                         (want Jakob vond het een belevenis).7

2                                                                                    Linksboven Jan en Rechts Jakob.