Tijdelijke Huisvestiging in 2025.

Westeremden-Er wordt begin gemaakt aan de tijdelijke huisvestiging aan de Huisingeweg. NRC hoopt in loop van 2024 de omgevingsvergunning te kunnen aanvragen, zodat er eind 2024 begin gemaakt kan worden om 17 tijdelijk woningen beschikbaar testellen voor de dorpsbewoners die het huis uit moeten om versterkt te kunnen worden.