Eenzaamheid in de gemeente Eemsdelta.

    Ondertekening Pact Tegen Eenzaamheid Eemsdelta.

Gisteren, woensdag 5 oktober, hebben ruim 80 organisaties en verenigingen samen met wethouder Annalies Usmany-Dallinga hun handtekening gezet onder het ‘Pact Tegen Eenzaamheid Eemsdelta’. Dit deden zij tijdens een symposium over eenzaamheid tijdens de ‘Week tegen Eenzaamheid’. Met de ondertekening van het pact kiezen zij voor een gezamenlijke aanpak tegen eenzaamheid in de gemeente Eemsdelta. De organisaties vormen nu samen een brede coalitie tegen eenzaamheid. Door het ondertekenen van het “Pact tegen Eenzaamheid Eemsdelta” geven de deelnemers aan om binnen zijn of haar organisatie extra aandacht aan eenzaamheid te besteden. Op deze wijze organiseren we een gezamenlijke lokale aanpak tegen eenzaamheid.

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. En het kan iedereen overkomen. Of je nou jong of oud bent. Uit cijfers van het RIVM en de GGD blijkt dat het aantal eenzame mensen in Eemsdelta hoger is dan het landelijke en provinciale gemiddelde.

Wethouder Annalies Usmany is trots en blij met de betrokkenheid en inzet van zo’n breed maatschappelijk veld. Een aantal organisaties, activiteitengroepen en verenigingen hebben aangegeven zich duurzaam in te willen zetten voor het thema eenzaamheid binnen de gemeente Eemsdelta. Zo kunnen ze beter signaleren, eenzaamheid bespreken met cliënten, en het thema verankeren in beleid.

Signaleren

Organisaties en inwoners die signalen van eenzaamheid herkennen, maar niet goed weten hoe ze daar mee om moeten gaan kunnen altijd contact opnemen met Cadanz Welzijn. Zij kunnen helpen om verbindingen te maken tussen mensen. Zo is er een netwerk van ambassadeurs die tekenen van eenzaamheid in hun omgeving signaleren. Het is altijd maatwerk en sommige mensen hebben er al baat bij als ze één keer per week bezoek krijgen.