Dodenherdenking 4 mei Westeremden.

 

Westeremden- 4 mei herdenkingen we de oorlog slachtoffers van Westeremden die in de 2e wereld oorlog zijn gevallen. Over deze periode is toen een boek verschenen waar bijna alles in is opgetekend, maar helaas niet het verhaal van de familie Meijer die tijdens de oorlog even buiten Westeremden woonde. De oorlog was al paar jaar oud toen Vader Jakob Jans Meijer zich moest melden met hun oudste zoon Roelf op het Scholtehuis waar ze aan het werk werden gezet voor de Duitsers in Duitsland om tankgrachten te graven.

Een tijdje later stuurde vader een bericht naar huis en melde dat ze het goed hadden. En zo geschiede ook dat de beide andere zoons Jan en (Job zijn jongensnaam) (Jakob Jans) van 18 jaar oud zich ook moesten melden op het Scholtehuis. Want vader Meijer had nog twee zoons Gerad en Mattheüs die soldaat waren en dienden hun diensttijd uit in Nederlands-Indië. En zo bleef de vrouw van Jakob Jans achter met drie kleine kinderen, Wim, Piet en Bert. Jan werd aan het werk gezet op een goederentrein als stoker en Job werd net als zijn vader en broer aan het werk gezet om ook tankgrachten te graven. Maar het werk was zwaar en gevaarlijk, Job en Jan wilden na een tijdje weer naar huis en zijn het mannenkamp uitgelopen om vervolgens door de bossen naar Hamburg te begeven. Hierbij ondervonden de beide broers een verschrikkelijke bombardementen. Van dit alles verteld Job 75 jaar na dato zijn verhaal voor de camera over het drama wat hij en Jan hebben beleeft in de werkkampen rond om Brahlstorf. Na de oorlog kwam Jan Meijer en zijn vrouw in Westeremden te wonen. Job en zijn vrouw gingen wonen in Groningen, maar zijn uiteindelijk in 2019 begraven in Westeremden.