Jaar 2000 Westeremden.

Westeremden het jaar 2000 waarvan vele personen uit het wierde dorpje in beeld komen met hun hobby,s en werkzaamheden.

(Deze pagina is nog onder construction en wij komen hier later op terug.)