Reisvereniging Westeremden.

Westeremden-Reisvereniging Westeremden ontstond in het jaar 1954 , deze was ooit bedoeld voor de landbouwers die 1 keer in het jaar gezamenlijk een dagje uitgingen. Door aller drukte heen is dit langzamerhand over gegaan naar de bewoners van het dorp die daar meer tijd voor hadden. In 1979 bestond de reisvereniging uiteindelijk 25 jaar en werd dit op een speciale manier gevierd. Een dagje uit in die jaren was zo in trek dat er zelfs een ledenstop moest worden ingevoerd gezien dat de bus maximaal 35 personen kon vervoeren. In de winterperiode werd er vergaderd in het dorpshuis, een medewerker van Oadreizen zette die avond de dagreis uiteen.

Hoogtepunten uit die jaren waren een bezoek aan Scheveningen waar bezoek werd gebracht naar Panorama Mesdag, maar ook de Stoomtrein van Hoorn naar Medemblik mocht niet ontbreken en de bloemenmuseum-Broek op Langedijk waren zeer in trek. Helaas door allerdrukste heen liep het ledenbestand langzamerhand terug zodat de reisvereniging uiteindelijk werd opgeheven eind jaren 80.