Maximumsnelheid naar 100 km/uur, wat gaat Westeremden merken?

Westeremden- Deze week heeft het kabinet een akkoord bereikt over de stikstofmaatregelen die genomen worden om de bouw weer glad te trekken.  Het terugbrengen van de maximumsnelheid is de belangrijkste maatregel die al op korte termijn ingaat en die iedereen treft. Wat gaan inwoners rondom Westeremden hiervan merken?

Maximumsnelheid naar 100 km/uur, wat gaat Westeremden merken?

De kogel is door de kerk: de maximumsnelheid gaat op alle snelwegen omlaag. Tussen 6:00 en 19:00 mag je nergens in Nederland harder dan 100 kilometer per uur rijden. Tussen 19:00 en 06:00 mag nog wel 120 of 130 worden gereden, waar dit nu overdag ook al mag. De snelheidsverlaging wordt binnen enkele maanden door het hele land doorgevoerd, en blijft waarschijnlijk voor een langere tijd van kracht. Dat heeft het kabinet woensdag 13 november naar buiten gebracht.

Op deze wegen moet je straks goed uitkijken

Voor automobilisten die veel onderweg zijn rondom Loppersum en omgeving gaat er het nodige veranderen. Op veel wegen waar je nu nog flink het gaspedaal mag intrappen zullen automobilisten rekening moeten houden met een forse verlaging van de maximumsnelheid. De website Autoverzekeringregelen zocht dit uit. In de onderstaande tabel zie je precies wat er gaat veranderen rondom Westeremden.

Snelweg Oude snelheid Nieuwe snelheid(tussen 6:00 – 19:00)
A7 richting Winschoten 130 km per uur 100 km per uur
A7 richting Heerenveen 130 km per uur 100 km per uur
A7 nabij Groningen (Europaplein) 100 km per uur 100 km per uur
A28 richting Hoogeveen 130 km per uur 100 km per uur

Waarom is deze maatregel noodzakelijk?
De maatregel is noodzakelijk om te voorkomen dat Nederland “op slot” gaat, en de bouw weer vlot te trekken. Veel bouwprojecten liggen  momenteel stil door de stikstofcrisis, of dreigen stil te vallen.

Wat betekent het voor mij?

Een logisch gevolg van de snelheidsverlaging is dat je straks langer onderweg bent. Echter, experts verwachten dat het tijdverlies wel meevalt. Gemiddeld gezien ben je bij een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur ongeveer 6 minuten per uur sneller dan bij een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Dat komt omdat je in de praktijk bijna nooit een heel stuk 130 kunt rijden.

Met de lagere snelheid verbruik je daarnaast minder brandstof. Sommige auto’s zijn tot wel 30% zuiniger bij een snelheid van 100 kilometer per uur. De snelheidsverlaging is in die zin niet alleen goed voor de planeet, maar ook voor de portemonnee.

Gaat dit het stikstofprobleem oplossen?

Er is veel kritiek op de maatregelen van het kabinet. Het RIVM stelt dat al het wegverkeer (auto’s, bussen, vrachtwagens) verantwoordelijk is voor 6,1%  van de totale stikstofuitstoot. De verlaging van de maximumsnelheid zou een stikstofreductie opleveren van 0,34%. Het voordeel is dus maar heel klein. De reden waarom het kabinet dit toch doorvoert is omdat het de enige maatregel is die direct een besparing oplevert.