Aardgasvrije wonen in Westeremden.

De gemeente Loppersum gaat met subsidie van het Rijk woonwijken aardgasvrij maken. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Loppersum, maar ook Appingedam, Delfzijl, Groningen, Oldambt en Pekela, aangewezen als ‘proeftuinen’ voor aardgasvrij wonen. Dit gebeurt als onderdeel van een speciaal Rijksprogramma om kennis hierover verder te ontwikkelen en te delen. In de circa 20 proeftuinen moet worden geleerd hoe samen met inwoners, bedrijven, netwerkbeheerders en andere stakeholders een bestaande woonwijk succesvol van het gas kan worden afgehaald.

Wat gaan we in de gemeente Loppersum doen?

In de gemeente Loppersum wordt de rijksbijdrage gereserveerd voor met name twee projecten:

A: Individuele stimuleringsmaatregel om woningen aardgasvrij te maken

Er is een conceptregeling* ontwikkeld die op dit moment wordt uitgetest met ca. 10 woningen en het dorpshuis van Westeremden. De regeling stimuleert woningeigenaren om hun woning te verduurzamen en aardgasvrij te maken. De conceptregeling bestaat uit drie aspecten:

Onderzoek van de woning door onafhankelijke energie-expert. Dit resulteert in een rapport met een set van maatregelen + begroting om het energieverlies van de woning drastisch te reduceren en om de woning aardgasvrij te maken

Bijdrage van 30% van kosten van deze maatregelen met een maximum van € 5000,-

Renteloze lening indien aanvullende financiering nodig is

* Het is de bedoeling om de conceptregeling in de zomer van 2019 vast te stellen en na eventuele aanpassingen definitief te maken. Vervolgens zal deze voor alle inwoners van de gemeente Loppersum worden opengesteld. Voor deze regeling is een bedrag van ruim 1 miljoen euro gereserveerd.