Wegenonderhoud: wat staat er de komende tijd te gebeuren?

Westeremden-De gemeente Loppersum telt ongeveer 180 kilometer gemeentelijke wegen. Deze wegen worden regelmatig geïnspecteerd en onderhouden. Voor de tweede helft van 2019 staan diverse werkzaamheden gepland.  (Bermverharding)    Om de veiligheid te vergroten gaan we op een aantal wegen bermverharding aanbrengen. Daar waar de bermen aan beide zijden breed genoeg zijn, wordt dubbelzijdige bermverharding aangebracht. Op plekken waar onvoldoende ruimte beschikbaar is, wordt enkelzijdige verharding toegepast.

Het gaat om diverse wegen in onze gemeente: Hogeweg/Eekwerderweg, Halteweg, Smydingeweg, Oosterwijtwerderweg, Zeerijperweg/Westeremderweg, Eenumerweg, Crangeweersterweg en Bedumerweg. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting in oktober 2019 klaar.

Belijning

Om beter zicht te hebben op waar je rijdt, zijn we op druk bereden doorgaande wegen bezig met het aanbrengen van tweezijdige belijning. Het gaat om diverse wegen in onze gemeente: Pompsterweg, Heemweg, E.L.Ubbensweg, Garsthuizerweg, Oosterwijtwerderweg en Schoolweg. Ook worden de wegen die in 2018 niet geheel tweezijdig zijn belijnd verder afgemaakt, zoals Westeremderweg, Bosweg, Eenumerweg en Kapslaan. Als strepen door slijtage verdwenen zijn, worden deze opnieuw aangebracht. We verwachten dat het belijnen rond de zomerperiode gereed is.

Asfalt

Omdat wegen slijten staan er op een aantal plekken asfalteringswerkzaamheden gepland. We hebben het over “groot onderhoud” indien we veel lange wegvakken in een keer aanbrengen. Er bestaat ook “klein onderhoud”, hierbij worden lokaal kleine reparaties uitgevoerd. Begin juni 2019 staat groot onderhoud gepland in verschillende dorpen in onze gemeente: aan een gedeelte van de Dijkumerweg, een gedeelte van Lutjerijp, Lange Vensterlaan, Storksterpad en Zuiderlaan. Klein onderhoud staat gepland na de zomerperiode.

Bestrating

In een aantal dorpen heeft de bestrating een kleine opknapbeurt nodig. We hebben een overzicht gemaakt en gaan daar mee aan de slag. Het gaat onder andere over de Hemonystraat in Middelstum, parkeerstroken aan de Ockingeheem en Bovendijks in Garrelsweer en Merumerlaan in Loppersum. De werkzaamheden zijn gepland tot oktober 2019.

Blijf op de hoogte van werkzaamheden

Wethouder Pier Prins (Onderhoud Wegen): “Voor sommige werkzaamheden geldt dat wegen tijdelijk of deels worden afgesloten. We proberen onze inwoners zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wegwerkzaamheden en -afzettingen. De werkzaamheden worden iedere maandag aangekondigd in de rubriek ‘Werk in Uitvoering’ in de gemeentelijke mededelingen in de Ommelander Courant. Alle informatie over de werkzaamheden in de gemeente Loppersum staan ook op www.loppersum.nl/wegwerkzaamheden. Aanwonenden worden door de aannemer geïnformeerd door middel van een brief of een persoonlijk gesprek.”