Pilot Stimuleringsregeling Aardgasvrije wijken.

Westeremden- Woensdagavond vond er in het dorpshuis van Westeremden een informatieavond plaats waarin projectleider Willy Jansen van de gemeente Loppersum uitleg gaf over de regeling Aardgasvrije dorpen.

Achtergrond

De gemeente Loppersum is één van de 27 gemeenten die een bijdrage hebben gekregen uit het programma Pilot Aardgasvrije Wijken van de Rijksoverheid.

Doel van dit programma is om ervaring op te doen met het aardgasvrij maken van woningen en om de opgedane kennis te delen met alle andere gemeenten in Nederland. Het totale budget voor Loppersum bedraagt 3 miljoen euro. 1,2 miljoen daarvan wordt aangewend voor individuele maatregelen en de rest voor collectieve. Voor de individuele maatregelen is een stimuleringsregeling vastgesteld die we met deze pilot gaan testen met 10 woningen en een dorpshuis. De regeling zelf vindt u op de volgende bladzijde. Na deze pilot zullen we waar nodig de regeling bijstellen en definitief maken. Alle woningeigenaren in de gemeente Loppersum komen dan in aanmerking voor de regeling zo lang er budget is.

Eisen voor deelname

1) Sloop/nieuwbouw-projecten vallen buiten deze regeling omdat deze woningen al aardgasvrij opgeleverd moeten worden.

2) De woning wordt thermisch verduurzaamd. Dit betekent dat het warmteverlies (transmissieberekening volgens EPA) met minimaal 50% wordt verlaagd.

3) De woning wordt aardgasvrij gemaakt. Het vervangen van aardgas door een andere fossiele energiebron diskwalificeert een project voor deze stimuleringsregeling. De toepassing van hout-pelletketels wordt ontmoedigd maar integratie van bijstook met een hout-pelletkachel is toegestaan.

4) Deelnemende woningeigenaren/bewoners:  dragen bij aan de totstandkoming van een online presentatie/verslag van de gekozen

  • aanpak en bereikte resultaten, b.v. als rubriek in het energieloket. werken desgevraagd mee aan bijeenkomsten die als doel hebben kennis en ervaring
  • met andere woningeigenaren te delen. Belangstelling? Als u interesse heeft om deel te nemen aan deze pilot hoor ik dat graag van u!
  • Meer informatie volgt. t.z.t.

Willy Jansen Projectleider energietransitie Gemeente Loppersum w.jansen@loppersum.nl Telefoon: 0596-548200