Sterke vergrijzing in de gemeente Loppersum.

Westeremden-Wij hebben onderzoek gedaan naar vergrijzing in de gemeente Loppersum. Het aantal 65-plussers in Loppersum stijgt explosief: van 2.093 nu (21,5% van de bevolking) naar 3.400 in 2040 (34,1%). Ook het aantal 80-plussers stijgt: van 500 nu naar 900 in 2040. Hiermee vergrijst de gemeente Loppersum nog sneller dan het landelijke gemiddelde.  De vergrijzing in de gemeente Loppersum is in volle gang. Op dit moment zijn er 2.093 65-plussers in de gemeente.

Dat is 21,5% van de totale bevolking.  Het aantal 65-plussers neemt de komende jaren sterk toe. In 2030 telt Loppersum naar verwachting al 3.300 (31,2%) mensen van 65 jaar of ouder, en in 2040 zijn dat er liefst 3.400 (34,1%). Ook het aantal 80-plussers stijgt: van 500 nu naar 900 in 2040 (cijfers CBS).  Dit is in lijn met de landelijke bevolkingsprognose. In Nederland wonen nu circa 3,3 miljoen 65-plussers (19% van de bevolking). In 2040 zijn dat er naar schatting 4,5 miljoen, een kwart van de totale bevolking.  De vergrijzing in de gemeente Loppersum is dus nog sterker dan in de rest van Nederland. “De toenemende vergrijzing heeft grote gevolgen voor o.a. de woningmarkt en de zorgvraag in de regio”, zo meldt Maaltijdbutler.nl.