Inwoners zijn positief over aanpak gemeenten bij de energievisie.

Westeremden-De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum maken samen een energievisie. Met deze energievisie bepalen zij samen met inwoners welke belangrijke stappen gezet moeten worden om de opwekking van duurzame energie te realiseren.

Kaders en voorwaarden

Bijzonder is dat drie gemeenten samen één energievisie maken en dat zeggenschap van inwoners bovenaan de agenda staat. De gemeenten hebben daarom de ontwikkeling van grootschalige projecten voor zon- en windenergie in het buitengebied voorlopig stopgezet.

Deze aanvragen worden op voorhand afgewezen omdat er nog geen energievisie is en er nog niet is gesproken met inwoners. Daarom is deze energievisie belangrijk: initiatiefnemers krijgen straks kaders en voorwaarden mee voor hun project. Daarin staat hoe de gemeenten willen omgaan met nieuwe plannen voor bijvoorbeeld wind- en zonprojecten en hoe inwoners hier van kunnen profiteren.

Zeggenschap van inwoners

De drie gemeenten hechten veel waarde aan de meningen van inwoners. Welke spelregels verbinden zij aan het bouwen van bijvoorbeeld een zonnepark of windmolen? Hoe willen inwoners profiteren van nieuwe projecten voor energieopwekking? Met welke vormen van energie kunnen dorpen of wijken energieneutraal gemaakt worden? Afgelopen februari en maart hebben de gemeenten elf sessies met inwoners gehouden. Er kwamen interessante en nuttige ideeën op tafel. Positief is dat er in deze regio al veel wordt nagedacht over duurzame energie als alternatief voor aardgas. Tijdens de sessies hebben lokale energiecoöperatie toegelicht wat zij voor de energietransitie kunnen betekenen. Hun ledental en lokale energieprojecten nemen nog steeds toe. Deze lokale aanpak is een positieve ontwikkeling en één van de belangrijke onderdelen van de energievisie. 

Enquête over energievisie

Inwoners van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum kunnen nog steeds een bijdrage leveren aan de te maken energievisie. Via een online enquête kunnen zij hun meningen delen. Meer informatie en de enquête staan op www.energievisieadl.nl . Invullen kan tot 30 april 2019.