Vervanging schoorstenen .

Westeremden– Centrum Veilig wonen is al paar jaar bezig met het vervangen van schoorstenen en objecten die mogelijk een gevaar vormen bij een zwaardere aardbeving. De bewoners zijn hierover toen geïnformeerd. Het gaat in eerste instantie om ruim bijna 3000 woningen in Noordoost-Groningen. In dit gebied zijn in de afgelopen maanden al ruim 100 schoorstenen vervangen. In totaal worden dit jaar nog tenminste 800 schoorstenen en afvallende objecten verwijderd en mogelijk vervangen o.a. in Appingedam, Westeremden,Bedum, Uithuizen, Uithuizermeeden, Bierum, Kantens, Loppersum en Roodeschool. Tijdens straatinspecties is een inventarisatie gemaakt van gebouwonderdelen, zoals schoorstenen, die door hun vorm en bouwwijzen extra kwetsbaar zijn. In Stedum en Middelstum hebben veel woningen zogeheten Wolfskappen. Bij deze daken zijn de schoorstenen vaak onvoldoende verankerd aan de houten dakconstructie. De zware gemetselde schoorstenen kunnen wel tot 600 kilo wegen en vormen een gevaar als deze bij een beving losraken en schade of letsel veroorzaken.


De gemetselde schoorstenen worden vervangen door nieuwe schoorstenen. Deze zijn gemaakt van een aluminium frame dat aan de buitenzijde is afgewerkt met steenstrips. Daarmee wordt een aanzienlijke gewichtsbesparing bereikt. Het is mogelijk deze schoorstenen goed aan te laten sluiten bij de steensoort en de architectuur van de woning. Ook wordt rekening gehouden met woningen die vallen onder beschermd dorpsgezicht en met monumenten. Dat betekent in de praktijk dat bijna alle schoorstenen op maat worden gemaakt. Naast het vervangen van de schoorstenen worden ook schuin gemetselde schoorsteenkanalen in de woning vervangen door lichtgewicht kanalen. Centrum Veilig Wonen, dat zich inzet voor het veiliger maken van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied, heeft de beschikking over tientallen regionale en lokale aannemers voor deze werkzaamheden. Indien een bewoner een voorkeur heeft voor een specifieke lokale aannemer wordt hiermee zoveel mogelijk rekening gehouden, mits deze aannemer voldoet aan de afgesproken kwaliteitseisen en voldoet aan de Erkenningsregeling. Bedrijven die binnen deze regeling vallen voldoen aan de door het Centrum Veilig Wonen vastgestelde eisen als het gaat om kwaliteit, veiligheid en communicatie met bewoners.