Nieuwjaarvisite in Westeremden.

Westeremden –zaterdag 5 januari werd er in het dorpshuis een geslaagde nieuwjaarsvisite gehouden voor de inwoners van Westeremden en omstreken. Ongeveer 28 belangstellenden hebben zich naar het dorpshuis begeven om elkaar het nieuwjaar te wensen.De voorzitter van de Vereniging Dorpsbelang Westeremden, de heer Geir Eide  verwelkomde de aanwezigen en toostte op het nieuwjaar.