Rustige oud en nieuw in Westeremden.

Westeremden- Maandagmorgen omstreeks 11.00 uur was er weer carbidschieten bij Viskenij aan de kosterijweg. Dit traditioneel gebeuren vindt altijd plaats op de laatste dag van het jaar. Jongelui uit het dorp en daar buiten komen speciaal naar Westeremden toe om tegen elkaar op te nemen wie de hardste knallen kan produceren.

Na het gebeuren kregen de jongelui een oudejaarsborrel aangeboden, dat wordt altijd zeer gewaardeerd door de jongeren, daarna ging iedereen weer voldaan huiswaarts om, avonds na  twaalf uur nog een keer aan slag te gaan. Om 1 uur kon men genieten van een vuurwerkshow op het Dorpsplein, deze werd gehouden door het bestuur van Orando en twee wielerspecialist Mans en Hennie Engel, na de show kon men elkaar nieuwjaar wensen in het dorpshuis onder genot van borrel. De nacht is verder rustig verlopen.