Informatieavond over de versterkingsaanpak in Westeremden

Westeremden-Dinsdag 18 december vindt in het Dorpshuis een informatieavond plaats over de versterkingsaanpak specifiek voor de inwoners van Westeremden. De avond vindt plaats in het dorpshuis van 18.30 tot 20.00 uur.

Brief ontvangen?

Bewoners van ons dorp hebben een brief gekregen waarin staat of hun woning een veiligheidsrisico loopt bij een aardbeving. Wat er dan nodig is aan maatregelen wordt uit de brief niet precies duidelijk. Op de informatieavond wordt  inzicht gegeven in de versterkingsaanpak. Komt allen!    Wie organiseert?  Nationaal Coordinator Groningen (NCG) en de gemeente Loppersum organiseren deze avond. Als u verhinderd bent kunt u contact opnemen met het versterkingspunt van de NCG te Loppersum, Wijmersweg 43, 9919 BJ Loppersum, telefoon 088 -041 4472, website: versterkingspuntloppersum.nl en het mailadres is info@versterkingspuntloppersum.nl.  De gemeente Loppersum heeft in samenwerking met NCG afgelopen week brieven verstuurd over de status van je woning. Je krijgt onder andere te horen binnen welk risicoprofiel jouw huis valt. Het kan voorkomen dat het huis van je buren in een ander risicoprofiel valt dan jouw woning. Huh? De profielen zijn gebaseerd op een theoretisch model: de HRA-methodiek van de NAM. De GBB vindt dat deze methode niet geaccepteerd kan worden! De HRA-methodiek is niet voldoende in staat onderscheid te maken tussen zogenaamd veilige en onveilige woningen. Wij vinden dan ook dat alle woningen in Groningen moeten worden geïnspecteerd en dat op basis van de empirische uitkomsten (ter plaatse kijken) – en dus niet op basis van een theoretisch model – de versterkingsoperatie moet worden opgezet. Dit hebben wij dan ook herhaaldelijk aangegeven. Help ons mee en kom in actie. Wat kan je doen? Ga naar de informatiebijeenkomst en laat je onvrede horen!

Lees hier de reacties van de mensen.  

Een inwoonster zegt ; Tot noch toe is er alleen geld voor de versterking van huizen in de hoogste risicogroep. Kortom je wordt gewoon belazerd met dit model. En Wiebes zit lekker thuis achter de koffie om de NCG en Wethouder de kastanjes uit het vuur te laten halen. gedupeerde klagen. inwoner;  Is er een plan B? Wat als de minister niet akkoord gaat met jullie plan? Wethouder Pier Prins: Voor ons is er maar een plan. die van de voortgang. Daar houden we de minister aan. Hetzelfde geldt voor de gebiedsmanager NCG. Hij spreekt van ‘stroperigheid’ dus ook de wethouder heeft op dit punt geen bemoedigende woorden. De tijdelijke commissie Mijnbouwschade Groningen is in het leven geroepen om de schadeafhandeling te bespoedigen. Wethouder Pier Prins: ,,Maar het aantal schadezaken is opgelopen van 13.000 naar 20.000. Dat is toch niet meer uit te leggen een”Inwoonster: We willen graag wat moois maken van ons huis. We hebben schade gemeld, maar horen daar maar niets over veel mensen zitten gevangen in hun eigen huis ze hebben schade gemeld maar wachten soms al een jaar op de afhandeling van schade. Ondertussen loopt de versterkingsoperatie. Wat te doen? Al vast repareren? Of wachten .Na inspectie volgt versterkingsadvies met kostenplaatje. Dat wordt voorgelegd aan de minister. Maar is hij uiteindelijk wel bereid te betalen, vragen inwoners zich afp de schadeafhandeling?…
gedupeerde Het hele model is erop gericht de kosten te besparen de de NCG en Loopsteecoalitie huppelt keurig aan de leiband van Wiebes om het uit te voeren. En dan ook nog roepen dat ze zelf een plan hebben. Zes jaar lang nul komma nul resultaat geboekt en nu weer de domheid ten top. En de gedupeerde die dacht dat er eindelijk iets aan zijn huis zou gebeuren heeft ineens een huis met geen risico. Het is tijd om massaal met gele hesjes Den Haag hard tot de orde te roepen.

Een inwoonster: Er is nog steeds geen fiat voor de inspectie en aanpak van alle huizen. Wat is er dan veranderd nu? Wat levert versterking op: Dat mensen in geval van een aardbevingen vijf minuten de tijd hebben om veilig uit hun huis te komen. Aldus de NCGE en bewoner van de Molenweg voelt zich heel onveilig in zijn beschadigde woning en heeft ook al bij allerlei instanties aan de bel getrokken. Maar onlangs kreeg hij toch een brief dat zijn huis ‘veilig’ is……Gebrek aan kennisoverdracht??? Zelfs de gebiedsmanager heeft weinig vertrouwen in het rekenmodel van de overheid. Maar dat model wordt nu wel gebruikt om in ieder geval alle woningen geïnspecteerd te krijgen. Westeremden ligt op een wierde. ,,Het risico van een wierde-dorp is vele malen hoger dan op het gewone platteland”, is de vrees van een inwoner. Maar wij hebben nu wel een plan van aanpak gemaakt, aldus de wethouder van Loppersum. Zodra de overheid met geld over de brug komt, kunnen de gemeente, NCG, woningcorporaties etc. aan de slag. gedupeerde De lokale overheid van Loppersum laat zich hiervoor misbruiken. Ze jaar lang hebben ze onder het bewind van Burgermeester Rodenboog zich nooit publiekelijk “kwaad”gemaakt over wat Den Haag met de Groningers deed. Een grote schande van deze Lopstercoalitie. Een schande dat ze de bevolking zo in de steek hebben gelaten. De inwoners van Westeremden hebben er geen vertrouwen in dat het systeem nu wel gaat werken. Van hogerhand wordt alles getraineerd en afgewenteld op de lokale bestuurders. Hoe kan het dat de overheid de handen nog niet ineen heeft geslagen, vraagt een inwoner zich af. Wethouder Pier Prins zegt dat hij de minister gaat houden aan de afspraak: veiligheid voor alle Groningers. De overheid houdt zich niet aan haar eigen regels en wetten, volgens een boze inwoner uit Westeremden. De rechtsstaat wordt in dit proces continu vernacheld. Waarom? Omdat de overheid aandeelhouder is van de gaswinningsreuzen. Wethouder Pier Prins: Wij hebben nu besloten om verder te gaan. Voor ons staat de veiligheid voorop. Wij willen voortgaan.