Gemeente en woon-partijen ondertekenen afspraken over wonen

Westeremden-Op donderdag 6 december 2018 hebben de gemeente Loppersum, Woongroep Marenland, Woningstichting Wierden & Borgen, wooncorporatie Woonzorg Nederland, huurdersvereniging De Huurder en huurdersvereniging De Maren prestatieafspraken voor 2019 ondertekend. Dit is het derde jaar op rij dat bovengenoemde partijen gezamenlijk prestatieafspraken over wonen maken. De prestatieafspraken gaan over onderwerpen zoals het woningbouwprogramma, wonen en zorg, betaalbaarheid van huurwoningen, verduurzaming en leefbaarheid. De afspraken zijn breed; van het delen van informatie tot de uitvoering van projecten. Alle afspraken die gemaakt zijn raken het onderwerp wonen. Wethouder Pier Prins (Wonen en Leefbaarheid) geeft aan dat de prestatieafspraken een goed inzicht geven in de voorliggende opgave en de bijbehorende planning. “Nu de afspraken voor aankomend jaar ondertekend zijn, kunnen we aan de slag met de uitvoering.” Geïnteresseerden kunnen de afspraken inzien op www.loppersum.nl.

Foto staan: V.l.n.r.: Marjan Doornbos-van Doorn (huurdersvereniging De Maren), Ben Jacobs (huurdersvereniging De Huurder), Sonja Gildemach (Woonzorg Nederland), Gerke Brouwer (Woongroep Marenland), Pier Prins (gemeente Loppersum) en Rinze Kramer (Wierden en Borgen).