Loppersum aan de slag met Aardgasvrije Wijken

Westeremden – Wethouder Schollema (portefeuille Duurzaamheid): ‘Wij hebben een aanvraag ingediend voor een subsidie in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken. Het is eigenlijk niet meer dan logisch dat de aanvraag is toegewezen. In onze gemeente is veel ellende door de aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Dan is het ook niet meer dan logisch dat we een van de eerste gemeenten zonder aardgas zijn.

Wat gaan we doen? We gaan in de dorpen Loppersum, ’t Zandt en Westeremden woningen versneld aardgasvrij maken. Het gaat in totaal om 373 woningen. De uitvoering van deze proeftuin wordt ingebed in het lopende energietransitieplan én de versterkingsplannen van de NCG.’

Energietransitieplan
Het Energietransitieplan Loppersum loopt nu één jaar. Onlangs kwamen de zestien partijen die de overeenkomst getekend hebben bij elkaar om de stand van zaken op te maken na een jaar. Ze constateerden dat de energie er nog volop in zit en de diverse programmalijnen in uitvoering zijn. Met name de inwoners initiatieven (Lopec en Buurkracht) hebben binnen dit programma resultaten bereikt. Zo is de eerste dorpswindmolen gerealiseerd en worden diverse cursussen gegeven. Daarnaast begint het warmtenet in Loppersum concrete vormen aan te nemen.

 

Programma Aardgasvrije Wijken
Het Rijk stelt 85 mln  euro beschikbaar voor gemeenten die in 2018 kunnen starten met een proeftuin voor het aardgasvrij maken van bestaande woningen. In ca. 20 proeftuinen  moet worden geleerd hoe samen met bewoners, bedrijven, netwerkbeheerders en andere stakeholders een bestaande woonwijk succesvol van het gas kan worden afgehaald.