Koninklijke Onderscheiding voor Albert Rodenboog

Commissaris van de Koning, de heer René Paas reikt een Koninklijke Onderscheiding uit aan Albert Rodenboog tijdens zijn afscheid als burgemeester van de gemeente Loppersum. De uitreiking vindt plaats tijdens de bijzondere raadsvergadering op 29 juni tussen 14.30-15.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Loppersum.Albert Rodenboog wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.Rodenboog heeft de versierselen opgespeld gekregen, omdat hij de afgelopen 15 jaar een zeer betrokken burgemeester is geweest met veel aandacht en inzet voor de inwoners van zijn gemeente. Niet alleen in abstracte zin, maar ook heel concreet.

Aardbevingsburgemeester

Albert Rodenboog is de afgelopen jaren boegbeeld geworden van het gaswinningsdossier. Zijn bijnaam ‘de aardbevingsburgemeester’ heeft hij mede te danken aan zijn tomeloze inzet voor zijn inwoners. Rodenboog had altijd een luisterend oor voor inwoners en ondernemers.

Beste Lokale Bestuurder

In 2013 kreeg Albert Rodenboog de titel ‘Beste Lokale Bestuurder van Nederland’. Mede door het gaswinningsdossier. Dit dossier overstijgt de taken van een lokale burgemeester. Rodenboog is ook binnen de regio trekker geweest van dit dossier. Hij was lange tijd woordvoerder namens de collega-bestuurders.

Voorzitter Landschapsbeheer Groningen

Albert Rodenboog zet zich sinds 2011 belangeloos in voor het landschap van de provincie Groningen. Samen met zes andere bestuursleden vormt hij het bestuur van de stichting Landschapsbeheer Groningen. Rodenboog is voorzitter van de stichting. Kenmerkend is dat hij naast het werk voor de stichting, ook oog heeft voor de medewerkers en de vrijwilligers.

Lidmaatschap fractie CDA en wethouderschap Leek

In 1988 werd Albert Rodenboog lid van de CDA fractie in Leek. Hij was vele jaren vrijwilliger bij het CDA. Hij zat in de schaduwfractie en was penningmeester van de fractie. In 1992 nam hij zitting in de gemeenteraad als fractievoorzitter. Een aantal jaren later werd hij wethouder van de gemeente Leek. Hij was als bestuurder bedachtzaam en behoedzaam.

Branden in ’t Zandt- In 2007 werd het dorp ’t Zandt maandenlang in de greep gehouden door een reeks branden. Albert Rodenboog zocht de verbondenheid met het dorp. De permanente inzet en betrokkenheid van Rodenboog heeft hier het verschil gemaakt.Albert Rodenboog kan worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd.