Brandbrief voor minister Wiebes.

Graag uw aandacht voor bijgaande BRANDbrief. Deze is zojuist verstuurd aan de leden van de Tweede Kamer tbv het debat op 7 juni over gaswinning in Groningen

In deze BRANDbrief oa:

College en raad van de gemeente Loppersum hebben in een extra ingelaste raadsvergadering maandag  4 juni jl. met verbijstering en ontzetting geconstateerd dat de minister van EZK, de heer Wiebes, namens het kabinet blijft volharden in het vrijwel volledig stopzetten van de versterkingsoperatie van gebouwen. Versterking is nodig om zo snel als mogelijk bestand te zijn tegen de bestaande risico’s van aardbevingen als gevolg van gaswinning.

De ontwikkelingen van de afgelopen weken, volstrekt in tegenstelling met de bijna blijmoedige wijze waarop de minister zich eind vorig jaar in de regio en specifiek aan de raad van Loppersum heeft gepresenteerd, zijn in vele opzichten desastreus.

Als eerste overheid voor inwoners staan wij volledig in ons hemd met dit gebrek aan steun in wat we niet zonder reden een nationale opgave noemen. De Haagse bestuurlijke perceptie van de problematiek staat mijlenver af van onze dagelijkse praktijk in Loppersum.

https://westeremden.com/wp-content/uploads/BRANDbrief-gemeenteraad-en-college-BW-gemeente-Loppersum-20180606.pdf