Onderhoudswerkzaamheden gemeente Loppersum.

Westeremden- N996 Onderhoudswerkzaamheden

Tussen april en juni 2018 groot onderhoud aan provinciale weg N996 De provincie Groningen voert groot onderhoud uit aan de provinciale weg N996. De werkzaamheden hiervoor beginnen op maandag 30 april en duren naar verwachting tot woensdag 15 juni 2018. Het onderhoud vindt plaats vanaf de aansluiting met de N46 (Eemshavenweg) tot de aansluiting met de N360 bij Garrelsweer. In de bebouwde kom van Loppersum vinden geen werkzaamheden plaats. Het onderhoud bestaat uit het vervangen van het asfalt en de bermverharding. Dit is nodig om de kwaliteit van de weg te verbeteren, zodat de weg langer meegaat.Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van asfalt, het aanbrengen van bermverharding, het aanbrengen van markering op de weg en het versterken van de bermen. Aannemer Schagen Infra uit Hasselt voert de werkzaamheden uit.
Drie fasen
De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt in drie fasen ( PDF-bestand, 322 KB).
• Fase 1: N46 tot kruising Lopsterweg (kruising beschikbaar): afgerond;
• Fase 2: Kruising Lopsterweg tot bebouwde kombord Loppersum (west): 21 mei tot en met 8 juni;
• Fase 3: Bebouwde kombord Loppersum (oost) tot N360 (nabij Garrelsweer): 7 juni tot en met 19 juni of zo mogelijk eerder.
• Bijkomende werkzaamheden:

Het asfalt op het fietspad vanaf de N46 tot aan de oversteek op de N996 (Delleweg), wordt vervangen door beton. Hierdoor is dit gedeelte van het fietspad afgesloten van 4 tot en met 6 juni 2018. Fietsers worden over de rijbaan (Delleweg) geleid.
Door de werkzaamheden in fasen uit te voeren willen we de overlast voor het verkeer en de omgeving zoveel mogelijk beperken. Het weggedeelte tussen de kruising met de Bredeweg en de Lopsterweg wordt in zowel fase 1 als fase 2 gestremd.
Verkeershinder
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden genoemde wegdelen gestremd voor het verkeer. Het doorgaande verkeer wordt met borden omgeleid. Op de borden wordt aangegeven hoe aanwonenden hun woning of bedrijf kunnen bereiken.
Spoorwegovergang
De werkzaamheden bij de spoorwegovergang vinden ’s nachts plaats of op momenten dat ProRail al onderhoud heeft ingepland. Naar verwachting hoeven hierdoor geen treinen uit te vallen.