Plan voor versterking van Ons Dorpshuis.

Westeremden-Op 23 april is tijdens het aardbevingscafé met zo’n 30 dorpsgenoten nagedacht over de toekomst van ons dorpshuis. Het dorpshuis is in 2016 grondig geïnspecteerd op veiligheid bij zwaardere aardbevingen. Inmiddels ligt er een versterkingsplan waarvoor het dorpshuis ingrijpend aangepakt moet worden. Adviesbureau VIIA, die in opdracht van de Nationaal Coördinator de inspectie heeft uitgevoerd en het versterkingsplan heeft opgesteld heeft tijdens het bevingscafé in vogelvlucht laten zien op welke punten het dorpshuis versterkt moet worden.Het komt er kortgezegd op neer dat bijna alle wanden, de fundering, de verdiepingsvloer van het voorhuis en een aantal platte daken moeten worden versterkt. Omdat bij deze werkzaamheden een groot deel van het dorpshuis wordt “gestript” bestaat er de mogelijkheid om het versterkte dorpshuis anders in te delen. Er is een speciale subsidieregeling (Elk Dorp een Duurzaam Dak), waarmee extra geïnvesteerd kan worden in de duurzaamheid van het dorpshuis of in functionele verbeteringen.
Om de discussie wat op gang te brengen zijn vanuit het bestuur van het dorpshuis samen met Geir Eide eerst een aantal schetsen gepresenteerd met een andere indeling van het toekomstige dorpshuis. Bij deze schetsen is ook rekening gehouden met sloop- en nieuwbouw van de keuken, grote zaal en het toneel. De kosten voor nieuwbouw komen naar verwachting dicht in de buurt van versterking.
Na deze toelichting is de zaal verdeeld in groepen en hebben de aanwezigen nagedacht over de toekomstige functies van het dorpshuis en de wensen die er zijn voor verbeteringen. Een aantal belangrijke punten die hierbij naar voren kwamen:
• De grote zaal is belangrijk, de huidige grootte is prima;
• Het toneel / podium mag ook flexibel, zodat de zaal eventueel compacter kan worden;
• De keuken is het centrale punt van het dorpshuis, deze moet goed en snel bereikbaar zijn vanuit alle zalen;
• De keuken moet geschikt zijn om samen te koken;
• Het oude voorhuis is een prima plek voor een gezellige ruimte voor kleinere groepen (tot 25 personen), maak gebruik van de authentieke uitstraling, creëer een gezellige “huiskamer”;
• Nieuwbouw van de grote zaal is een goede optie, het oude voorhuis moet beslist behouden blijven;
• De hoofdentree mag ook weer naar de zijkant (waar hij vroeger zat);
• Combineer met de versterkingswerkzaamheden ook het verduurzamen van het dorpshuis. Ga meteen voor gas loos!
• Alle bestaande functies moeten behouden blijven, maar kijk ook hoe het aantrekkelijker wordt voor nieuwe functies (samen koken, huiskamerfunctie, filmavonden, etc).
Hoe verder?
De komende periode werkt het bestuur van het dorpshuis samen met adviesbureau VIIA, de Nationaal coördinator verder aan het versterkingsplan in combinatie met verbeteringswensen. Daarbij willen we het dorp zo goed mogelijk betrekken, want het dorpshuis is er voor iedereen.
Binnenkort gaan we met de verenigingen uit het dorp om tafel, maar we zullen in een later stadium ook zeker een terugkoppeling geven aan het hele dorp. Goede ideeën en suggesties zijn daarom van harte welkom want we willen niet alleen een veilig, maar ook een duurzaam en toekomstbestendig dorpshuis!
Op 23 april is tijdens het aardbevingscafé met zo’n 30 dorpsgenoten nagedacht over de toekomst van ons dorpshuis. Het dorpshuis is in 2016 grondig geïnspecteerd op veiligheid bij zwaardere aardbevingen. Inmiddels ligt er een versterkingsplan waarvoor het dorpshuis ingrijpend aangepakt moet worden. Adviesbureau VIIA, die in opdracht van de Nationaal Coördinator de inspectie heeft uitgevoerd en het versterkingsplan heeft opgesteld heeft tijdens het bevingscafé in vogelvlucht laten zien op welke punten het dorpshuis versterkt moet worden.
Het komt er kort gezegd op neer dat bijna alle wanden, de fundering, de verdiepingsvloer van het voorhuis en een aantal platte daken moeten worden versterkt. Omdat bij deze werkzaamheden een groot deel van het dorpshuis wordt “gestript” bestaat er de mogelijkheid om het versterkte dorpshuis anders in te delen. Er is een speciale subsidieregeling (Elk Dorp een Duurzaam Dak), waarmee extra geïnvesteerd kan worden in de duurzaamheid van het dorpshuis of in functionele verbeteringen.
Om de discussie wat op gang te brengen zijn vanuit het bestuur van het dorpshuis samen met Geir Eide eerst een aantal schetsen gepresenteerd met een andere indeling van het toekomstige dorpshuis. Bij deze schetsen is ook rekening gehouden met sloop- en nieuwbouw van de keuken, grote zaal en het toneel. De kosten voor nieuwbouw komen naar verwachting dicht in de buurt van versterking.
Na deze toelichting is de zaal verdeeld in groepen en hebben de aanwezigen nagedacht over de toekomstige functies van het dorpshuis en de wensen die er zijn voor verbeteringen.