Terugblik: afscheid van koor Excelsior.

Westeremden- In juli 1932 werd het christelijk gemengd koor Excelsior te Westeremden opgericht. Gedurende 85 jaar werden vele liederen ten gehore gebracht met veel plezier, ingetogen of juichende lofliederen, steeds onder bezielende leiding van verschillende dirigenten. Veel kerken werden toen bezocht en aan veel diensten werd meegewerkt. Het koor had steeds veel gemotiveerde leden en ze hadden en hebben veel plezier samen, maar ook lief en leed werd/wordt gedeeld.
Op 1 oktober 2017 gaven ze een jubileumconcert in de Boazkerk te Westeremden, Echter is dit niet alleen een jubileumconcert, maar ook een afscheidsconcert. Het koor nam toen afscheid van hun dirigent Hans Berkenbosch, die al 27 jaar het koor dirigeert.
Omdat het ledental van het koor erg terugliep, hebben de leden samen besloten om het koor op te heffen. Het was daarom de laatste keer dat zij in deze samenstelling optraden.