Memories- Pieter Klaas Boer

.                                                † Pieter Klaas was 93 jaar.