Loppersum lost meldingen over openbare ruimte vlot op

Westeremden-Het cultureel erfgoed is erg belangrijk voor de identiteit van de gemeente Loppersum en haar inwoners. We zijn er zuinig op en willen het beschermen voor de gevolgen van de gaswinning. Om het cultureel erfgoed te voorzien van een passende bescherming stelde de gemeenteraad op 5 maart 2018 het bestemmingsplan Cultureel Erfgoed vast.In het bestemmingsplan zijn rijksmonumenten, karakteristieke panden, karakteristieke gebieden en beschermde dorpsgezichten opgenomen. De karakteristieke panden en gebieden zijn geïnventariseerd door een adviesbureau en besproken tijdens openbare inloopbijeenkomsten met belanghebbende organisaties. Er zijn ongeveer 330 karakteristieke panden en karakteristieke gebieden met circa 1500 panden aangewezen. Er worden dus meer dan 1800 panden beschermd dankzij het bestemmingsplan. De vaststelling van het bestemmingsplan betekent niet dat andere panden niet meer als karakteristiek kunnen worden aangewezen. Het doel van het bestemmingsplan is bescherming bieden aan het cultureel erfgoed. Kansen voor verbetering moeten worden benut, zodat de gebouwde omgeving in de gemeente aantrekkelijk en leefbaar blijft. Afhankelijk van de situatie wordt bekeken of behoud voorop moet staan, bijvoorbeeld als het gaat om panden die cultuurhistorisch gezien een hoge waarde hebben, of dat sloopnieuwbouw of verbouw tot de mogelijkheden behoort. Bij herontwikkeling van de locatie worden voorwaarden gesteld en advies gevraagd van een onafhankelijke deskundige op het gebied van cultuurhistorie. Het bestemmingsplan is in te zien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl of via www.loppersum.nl. Op de laatst genoemde website staat ook een verwijzing naar een kaart met daarop de karakteristieke panden en gebieden. Een volgende stap: gemeentelijk monument Naast rijksmonumenten en karakteristieke panden zijn in de gemeente Loppersum ook panden die in aanmerking komen voor de status gemeentelijk monument. Bijvoorbeeld omdat deze panden een monumentaal interieur hebben. De status gemeentelijk monument kan vrijwillig aangevraagd worden door de eigenaar zodra de Erfgoedverordening is vastgesteld. Dit is de volgende stap die gezet wordt om het cultureel erfgoed in de gemeente Loppersum te beschermen. Regelingen cultureel erfgoed Voor het onderhoud van cultureel erfgoed is een aantal fondsen vanuit de provincie Groningen beschikbaar. Meer informatie hierover is te vinden op www.provinciegroningen.nl of is op te vragen bij het Erfgoedloket Groningen. Het Erfgoedloket ondersteunt eigenaren en bewoners van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden. Voor vragen is het Erfgoedloket te bereiken op het telefoonnummer 050 313 27 09 of via www.erfgoedloketgroningen.nl.

Loppersum lost meldingen over openbare ruimte vlot op

De gemeente Loppersum heeft grote ambities als het gaat om haar dienstverlening. Wethouder Pier Prins (Openbare ruimte): “Wij zijn continu bezig om onze dienstverlening te verbeteren. In 2013 zijn we het Meldpunt Openbare Ruimte gestart. Via dit meldpunt kunnen inwoners meldingen doorgeven over bijvoorbeeld losliggende stoeptegels en lantarenpalen die het niet doen. Ik ben er trots op dat wij de servicenormen, die we hebben vastgelegd in een kwaliteitshandvest, ruimschoots halen. Zo werd in 2017 gemiddeld 95% van de meldingen binnen de standaardtermijn afgehandeld. De meeste meldingen zijn binnen vijf werkdagen opgelost.” Het Meldpunt Openbare Ruimte is op vijf manieren te benaderen: telefonisch, via gemeente@loppersum.nl, via www.loppersum.nl/meldingen, via de gemeentelijke app Natuurlijk Loppersum! of persoonlijk bij het KlantContactCentrum.

Positieve resultaten na eerste kwartaal diftar
Huishoudens uit de gemeente Loppersum betalen sinds begin dit jaar een gedifferentieerd bedrag voor hun afval. Dit betekent dat zij betalen voor het aantal keren dat de grijze container geleegd wordt en de hoeveelheid aan kilo’s in de grijze container. De groene container wordt kosteloos geleegd. Hiermee wil de gemeente stimuleren dat inwoners minder afval produceren en afval beter scheiden. Positieve eerste resultaten De eerste resultaten laten zien dat sinds januari minder grijs en meer groen wordt ingezameld. Dat is een goede ontwikkeling. Huishoudens leveren minder en minder vaak restafval in. Ook een betere scheiding van afval is verantwoordelijk voor de daling van restafval. Uit een sorteeranalyse van september 2017 blijkt bijvoorbeeld dat ongeveer 30% van het afval in de grijze container in de groene container hoort. Harde conclusies kunnen uiteraard nog niet worden getrokken, maar de eerste resultaten van de invoering van Diftar zijn positief. De komende maanden gaat de gemeente inzetten op meer bewustwording over afvalscheiding. Gemeente voert controles uit op afval in containers In de praktijk blijkt dat in de groene containers soms afval wordt aangetroffen dat daar niet in hoort. Bij het legen van de containers kan worden gezien of er verkeerd afval uit de containers valt. Zoals bouwafval in de grijze container of kunststof in de groene container. Komt dat voor, dan heeft dat als gevolg dat het afval niet of niet goed verwerkt kan worden tot nieuwe grondstoffen. Om dit te voorkomen is de gemeente gestart met het uitvoeren van controles. Toezichthouders van de gemeente hebben de afgelopen dagen in enkele dorpen de groene containers gecontroleerd. Deze controles bestaan uit een korte visuele inspectie. Als verkeerd afval is aangetroffen, dan is de container teruggezet bij de woning en dus niet geleegd. Deze containers zijn voorzien van een waarschuwing. Bij een nieuwe overtreding kan een geldboete volgen. Er zijn bij een eerste ronde 162 containers gecontroleerd, waarvan 11 containers zijn teruggezet en van een waarschuwing zijn voorzien