Lachende of treurende smileys wijzen automobilisten op snelheid.

Westeremden-De gemeente Loppersum gaat vanaf maandag 16 april vierendertig mobiele en interactieve snelheidsmeters langs wegen plaatsen. De borden wijzen automobilisten op hun snelheid. Als men zich aan de wettelijke snelheid houdt, dan reageert het bord met een positief symbool en eventueel met een tekstueel compliment.Bij te hard rijden worden bestuurders geconfronteerd met een negatief symbool met eventueel een bijpassende tekst.

Aan de verenigingen van dorpsbelangen is gevraagd wat de meest wenselijke locaties voor de matrixborden zijn. Aan hen is ook gevraagd om mee te denken over creatieve symbolen en teksten die op de borden komen. Een voorbeeld van zo’n tekst is “let op: school”. Het systeem bestaat uit een matrixbord met ingebouwde radar. Via het matrixbord verschijnt een symbool en een tekst. De symbolen en teksten kunnen op afstand worden aangepast.

Het plaatsen van de matrixborden is onderdeel van het project Agrologistiek. Dit project richt zich op het verbeteren van de veiligheidsbalans tussen het landbouw gerelateerde verkeer en de overige verkeersdeelnemers. De ervaring leert dat de matrixborden bijdragen aan bewustwording en het omlaag brengen van de snelheid op plekken waar te hard wordt gereden.