Obs school Westeremden word versterkt.

Westeremden-De scholen in de gemeente Loppersum worden bouwkundig versterkt, zodat ze bestand zijn tegen de gevolgen van de gaswinning. Als eerste wordt het schoolgebouw van OBS Abt Emo in Westeremden versterkt. Het gebouw van Abt Emo wordt dan ook extra duurzaam; er komen bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen. Het gebouw wordt toekomstbestendig gemaakt, flexibel qua indeling en geschikt om eigentijds onderwijs in te geven. De versterking en vernieuwing van OBS Abt Emo kan niet plaatsvinden als de leerlingen gebruik maken van het gebouw, dat zou gevaarlijk kunnen zijn en de leerlingen te veel afleiden van de lessen. Daarom gaan de leerlingen naar een tijdelijk gebouw als er gewerkt wordt aan de school. De gemeente heeft in overleg met de school, vertegenwoordigers van het dorp, ouders en betrokkenen, onderzocht wat de meest geschikte locatie voor deze tijdelijke school kan zijn. Hierbij is onder andere gekeken naar de bereikbaarheid van de locatie en of het past binnen het bestemmingsplan. Als beste optie kwam de locatie schuin tegenover de huidige school naar voren. Deze locatie biedt voldoende ruimte voor een tijdelijke school.