Onkruidbestrijding wordt onkruidbeheersing

Westeremden-De gemeenteraad van Loppersum heeft ingestemd met de verhoging van het budget voor onkruidbestrijding van 30.000 euro naar 60.000 euro. De raad kiest hiermee voor een relatief geringe verhoging. In veel andere gemeente is sprake van een verdrievoudiging of zelfs verviervoudiging van het budget.

Sinds maart 2016 mogen gemeenten en andere overheden geen gebruik meer maken van glyfosaat (de werkzame stof in Roundup) voor het bestrijden van onkruid. De gemeente Loppersum moest op zoek naar andere (niet-chemische) methodes voor onkruidbestrijding. De afgelopen twee jaar heeft het team Beheer Openbare Ruimte samen met de aannemer geëxperimenteerd met verschillende alternatieve bestrijdingsmethodes. Daarbij is gekeken welke (of welke combinaties) het meest effectief zijn. In alle gevallen bleek dat het beschikbare budget onvoldoende is. Ook kan er niet altijd worden voldaan aan het gewenste onderhoudsbeeld.