Netwerkscholen Loppersum-oost houden Open Huis

Westeremden – Netwerkschool Loppersum-Oost, met scholen in Westeremden, Zeerijp en ‘t Zandt houden op vrijdag 20 oktober Open Huis. Belangstellenden uit de dorpen zijn uitgenodigd om een kijkje te nemen in de gebouwen, naar de manier van werken en kennis te maken met het team. Leerlingen leiden u rond door de school en vertellen over de school.

Ondanks dat de gebouwen midden in het aardbevingsgebied staan, biedt dit ook nieuwe kansen om de gebouwen aan te passen aan hedendaagse en toekomstige vormen van onderwijs. De school investeert deze en komende jaren veel in ICT toepassingen, zowel voor teamleden als voor leerlingen. De school werkt nu aan een eenduidige visie, die leidend is voor het (her)inrichten van de gebouwen.

De scholen werken in toenemende mate intensief samen op zowel directie-, leerkracht-, en leerlingniveau. De scholen halen door de samenwerking het maximale uit kleinschaligheid. Door de samenwerking kunnen de leerlingen weer deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi; leerkrachten profiteren van elkaars expertise, wat ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs; taken kunnen beter verdeeld worden, waardoor er meer mogelijk is dan er voorheen voormogelijk werd gehouden.

Niet alleen de verbindingen tussen de scholen is sterk. Volgens de directeur mevr. A. Nienhuis “De school ziet de contacten tussen de scholen, de dorpshuizen en de lokale bedrijven als een belangrijk gegeven. De Netwerkschool maakt gebruik van deze natuurlijke samenwerkingspartners. Gemeente, ouders, leerkrachten en leerlingen worden betrokken en meegenomen in het traject om de Netwerkschool aantrekkelijk te houden voor huidige en toekomstige ouders en leerlingen van onze scholen.”

Op vrijdag 20 oktober zijn de scholen geopend voor alle belangstellenden en specifiek voor ouders met kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. U kunt de sfeer proeven in de school, een kijkje nemen in de klassen en de kinderen laten u zien en beleven hoe de school werkt.

Aanvangstijden: De Zandplaat, ’t Zandt: 8.30 tot 9.30 uur; Abt Emo, Westeremden: 10.00 tot 11.00 uur; Wilgenstee, Zeerijp: 11.15 tot 12.15 uur.