Abt Emo school in Westeremden staakt op 5 oktober!

Westeremden-Abt Emo school in Westeremden staakt op 5 oktober!

Wie mogen er staken?  Alleen vakbonden kunnen een staking uitroepen. Staken is tegelijk een grondrecht: je hoeft geen lid te zijn van een vakbond om het werk neer te leggen en gebruik te maken van het ultieme actiemiddel. Alleen: wie geen lid is moet bereid zijn de persoonlijke consequenties van stakingsdeelname te aanvaarden. Zo kan een werkgever je korten op je salaris: je bent immers niet aan het werk. Mogelijke juridische consequenties komen ook voor eigen rekening. Leden van vakbonden krijgen vaak een stakingsuitkering, maar er zijn ook vakbonden zonder stakingskas. Verder kunnen leden van vakbonden als er problemen ontstaan met de werkgever op juridische steun rekenen. Ik staak, wat moet ik doen
Zodra je hebt besloten om te staken moet je zo snel mogelijk de directie inlichten dat je 5 oktober niet gaat werken. De zorg voor eventuele opvang van leerlingen valt niet onder verantwoordelijkheid van de leden die aan de werkonderbreking deelnemen. Bij een staking zijn vakbondsleden verplicht – wil men voor een uitkering en juridische bijstand in aanmerking komen – zich te laten registreren in Den Haag.
Ik wil staken, maar collega’s niet
De stakingsoproep betreft een persoonlijke oproep. Met andere woorden: Iedereen beslist zelf over actiedeelname. Natuurlijk is het wel verstandig om de werkomstandigheden en -verhoudingen met en tot de collega’s in de beslissing mee te nemen.
Mijn schoolbestuur of directeur verbiedt mij te staken
De leiding heeft niets te verbieden. Voor het deelnemen aan een door de bond uitgeroepen actie is een persoonlijke beslissing vereist, waarvoor niemand toestemming hoeft te verlenen.
Het schoolbestuur houdt loon in
Dat mag. Je werkt niet, dus mag een schoolbestuur salaris inhouden. Vakbonden met een stakingskas geven in dat geval een uitkering. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Je moet je laten registreren bij de manifestatie in Den Haag en je moet later met jouw loonstrook laten zien dat er inderdaad loon is ingehouden. Kijk voor meer informatie op de website van jouw vakbond.