Luthers Bach Ensemble in de Andreaskerk.

Westeremden -Het Kleinkoor van het Luthers Bach Ensemble uit Groningen geeft op 16 en 17 september in Westeremden en Sebaldeburen een concert met a capella koormuziek uit de 16 de en 17 de eeuw. De motetten zijn allemaal gebaseerd op Latijnse teksten, afkomstig uit de Bijbel of van middeleeuwse origine,zoals het ontroerende motet van Giovanni Bassano waar aan Maria wordt gevraagd wat ze heeft gezien toen ze op Paasmorgen naar het graf ging (Dic nobis, Maria, quid vidisti in via: Vertel ons Maria, wat je onderweg hebt gezien).
A capella betekent dat er geen begeleiding is van andere instrumenten. In deze periode nam de meerstemmige koormuziek een hoge vlucht en dit programma biedt een staalkaart aan van muziek uit de grote steden van dat moment: Sweelinck in Amsterdam, Hassler in Augsburg, Bassano in Venetië en Praetorius in Hamburg. De Frans-Vlaamse Orlando di Lasso had na zijn jeugd in Bergen (Mons) een internationale carrière en werkte vanaf zijn twaalfde in Parijs, Mantua, Palermo, Rome, Antwerpen en München. Venetië is in die tijd de muzikale hoofdstad van Europa: Di Lasso liet daar zijn madrigalen drukken; Bassano was in Venetië de beste instrumentalist en muziektheoreticus van zijn generatie en daardoor het middelpunt van de muziek in de San Marco; Praetorius, Sweelinck en Hassler waren sterk beïnvloed door de Venetiaanse muziek.
In de tweede helft van de zestiende eeuw ontwikkelde de vocale muziek zich van een meerstemmige compositie met ingewikkelde om elkaar heen cirkelende stemmen naar een homofone zetting, waarin de stemmen samen tegelijk optrekken in harmonische klankblokken. Dat maakt dat de muziek ook voor de minder geoefende luisteraar beter te volgen is. Deze ontwikkeling past bij het streven van de twee grote kerkhervormingen in deze periode, de Reformatie en de Contrareformatie, om de gelovigen meer te betrekken bij de dienst. Dat kon door de protestantse gemeente voor en na de preek samen te laten zingen of door het aanbod van meeslepende en weelderig begeleide vocale muziek tijdens de Mis. Ook thuis werd veel en graag meerstemmig gezongen, de nieuwste muziek werd snel verspreid dankzij de drukpers.
Naast de motetten wordt er tijdens dit concert ook op het kistorgel en in Sebaldeburen op het Bakker & Timmengaorgel gespeeld (1928, met oude delen van een Hinszorgel uit 1767). Na afloop van het concert biedt de organisatie U een glas wijn aan. Tevens zijn er flessen witte en rode Schnitgerwijn te koop, een heerlijke Arjolle voor 9 euro. De opbrengst hiervan is ten behoeve van het nieuwe barokorgel in de Lutherse Kerk in Groningen.
zaterdag 16 september 20:00 uur Andreaskerk Westeremden