Wegversmalling Bredeweg/Huizingeweg.

Westeremden- Afgelopen week is door de gemeente aan de Bredeweg, ter hoogte van huisnummer 29, een tweezijdige wegversmalling geplaatst. Het laatste stuk Bredeweg is namelijk een 30 km/u zone. Echter deze was nog niet als zodanig ingericht.
Mede door klachten van omwonenden over te hard rijden van auto’s en om aan een 30 km/u zone te voldoen, is deze versmalling aangebracht. Hiermee wordt de weg onderbroken, waardoor er minder snel gereden wordt. Ook aan de Huizingeweg zal er een wegversmalling gerealiseerd worden. Wel dient bij het parkeren voor en na de versmalling vijf meter vrijgehouden te worden. Dus geen auto’s parkeren of afvalcontainers plaatsen.