Informatie van werkgroep kv 380 KV

Westeremden-Informatie van werkgroep 380 KV
Tegen hogere masten en voor ondergrondse of andere Trance.
Ondanks onze inspanningen heeft het ministerie van EZ vrijdag 23 juni t/m donderdag 3 augustus het ontwerp inpassingsplan 380 KV Hoogspanningsverbinding Noord West Nederland ter visie gelegd. We kunnen nu tot uiterlijk 3 augustus een zienswijze indienen. Wat is een zienswijze?
Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. Hierin beschrijft u met welke punten hiervan u het wel of niet eens bent en waarom. Alle zienswijzen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming. Een zienswijze moet ingediend worden om later beroep in te kunnen stellen. Voor meer informatie: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/eemshaven-oudeschip-vierverlaten-380-kv
Wat kunt u doen?
Wij zullen met de gezamenlijke werkgroepen een zienswijze indienen voor het gebied Westeremden. Daarnaast is het dus van groot belang dat iedereen die tegen dit plan is een zienswijze indient, u hoeft geen belanghebbende te zijn of beroep in te willen stellen later, dit is de enige manier waarop uw tegengeluid kan worden meegenomen in de besluitvorming. Hoe meer tegengeluid hoe beter.
Hoe dien ik een zienswijze in?
– U kunt bellen met: bureau energieprojecten 070-3798979 tussen 09:00-12:00 uur
– Of het digitale formulier invullen, zie hiervoor eveneens: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/eemshaven-oudeschip-vierverlaten-380-kv

We rekenen op u!
Hartelijke groet,
WERKGROEP 380KV
Anton Roerdink a.vero@planet.nl
Eddy van der Kaaij eddyvanderkaaij@gmail.com