Buurtkracht woningen versterken én verduurzamen.

Westeremden-Van de 400 Westeremders zaten er op woensdagavond 17 mei ongeveer 50 in het dorpshuis voor de informatieavond van de bewonerswerkgroep Wonen en Duurzaamheid. Een helder signaal dat het dorp het belangrijk vindt om het energieverbruik drastisch terug te dringen. Liefst in één moeite door met de versterking van de woningen. Veel bezoekers meldden zich dan ook direct aan voor een voordelige professionele energiescan.

Inzicht in je energieverbruik loont
De werkgroep streeft er naar om een energieneutraal Westeremden in 2025. Tijdens de dorpsbijeenkomst lichtten de leden hun plannen en ideeën toe. Jan-Willem Brontsema van buurtkracht groep: “Ons dorp ligt in het aardbevingsgebied en staat voor een grote versterkingsoperatie. Een goed moment om onze huizen meteen ook energiezuinig te maken. Of de gelegenheid aangrijpen om je woning levensloopbestendig te maken. Het kan nog een paar jaar duren voordat we aan de beurt zijn, maar dan kunnen we maar beter onze plannen alvast klaar hebben liggen volgens Brontsema.
Financieel voordeel
J-W Brontsema wees bewoners op interessante mogelijkheden om voordeel te halen uit de combinatie versterking en verduurzaming. “Als je woning laat isoleren tijdens de versterking, kun je € 3.000,- isolatiesubsidie krijgen. Soms krijg je isolatie ‘cadeau’: als enkele steens muren moeten worden vervangen, krijg je daar – dankzij het Bouwbesluit – automatisch een geïsoleerde spouwmuur voor terug. We willen dan ook voor elke huishouden in beeld krijgen wat de mogelijkheden en wensen zijn en het zo organiseren dat zo veel mogelijk werkzaamheden tijdens de versterking kunnen worden uitgevoerd.”
Voorbeeld woning onder de loep.
De werkgroep werkt nauw samen met Buurkracht, dat ondersteuning biedt bij het opzetten van acties en activiteiten en de weg bij instanties goed kent. Na de presentatie van Jan-Willem vertelde buurtbegeleider Hanna de Vries wat Buurtkracht voor Westeremden kan betekenen. In elk geval heeft Buurkracht alvast een energieadviseur ingeschakeld, Maarten den Ouden, die een jaren dertig woning aan de Molenweg heeft doorgelicht. Aan de hand van deze woning gaf hij bewoners inzicht in wat er zoal aan maatregelen te nemen valt. Jan-Willem: “In Westeremden staan meer van dit soort huizen waar echt nog veel aan te doen valt. Maarten liet zien hoe je zo’n huis met dak-, gevel- en vloerisolatie, isolatieglas en zonnepanelen tot 70 procent energiezuiniger kan maken.”
Ook persoonlijk energieadvies?
Wat er per woning kan en moet gebeuren, loopt net zo ver uiteen als de huizen zelf. Daarom heeft de werkgroep geregeld dat iedereen in Westeremden extra voordelig een professioneel energieadvies op maat kan krijgen. “Dankzij subsidie van de provincie betalen dorpsgenoten nu maar € 60,-