Jaren knokken voor gesneuvelde kameraad.

Westeremden-Ger Achterhof heeft er jaren voor moeten knokken, maar het is zover: zijn vriend Pieter Berend Klaas Slager geboren in Westeremden en op zeer jonge leeftijd verhuisd naar Stedum krijgt als nog het Bronzen Kruis. Korporaal Slager sneuvelde tijdens de Korea-oorlog terwijl hij in de frontlijn gewonde kameraden probeerde te redden.Met zijn maten kwam Slager op 26 juli 1951, kort voordat hij terug zou gaan naar Nederland, in een vuurgevecht terecht. Hij stak meteen zijn hand op toen de commandant vroeg wie achterbleven gewonden wilde gaan halen. Slager kwam terug met een gewonde kameraad en zei: “Er ligt er nog eentje, die ga ik ook even halen.” Die actie zou hem fataal worden. Hij werd onder vuur genomen en bezweek, de laatste gewonde op zijn nek. Meteen na die heldendaad werd Slager door zijn toenmalige commandant voorgedragen voor een postume onderscheiding. Voor ‘moed en trouw aan gewonde kameraden’, schreef zijn commandant, betoond op de ‘meest loffelijke wijze’. Maar de aanvraag raakte zoek. Pas in 1993 werd de voordracht teruggevonden. Te laat. De commissie die zich erover zou moeten buigen, bestaat al sinds 1962 niet meer. Veteraan Ger Achterhof uit Emmen, die Slager al langer kende en met hem had gevochten in Nederlands-Indië, kon het niet verkroppen toen hij ervan hoorde. Jarenlang zette hij alles op alles om Slager zijn onderscheiding te bezorgen. “De zaak was verjaard”, zegt Achterhof in De Telegraaf. “Ik vond dat een gotspe. Ik vond dat onmenselijk. Hoe kan het eren van een overleden militair ooit verjaren?” De inmiddels 88-jarige Achterhof gaf niet op, en bestookte elke nieuwe minister van Defensie met brieven over het lot van Pieter Slager. De Veteranenombudsman moest eraan te pas komen om ervoor te zorgen dat de gesneuvelde korporaal, 66 jaar na zijn dood, alsnog krijgt wat hem toekomt. Maandag reikt demissionair minister van Defensie Jeanine Hennis het Bronzen Kruis uit aan de nabestaanden van Pieter Slager. Zijn schoonzus Jantje (nu 91) en zijn naar hem vernoemde neef Pieter zullen de onderscheiding in ontvangst nemen. En natuurlijk zal ook Ger Achterhof erbij zijn. Voor de postume uitreiking moest een speciale commissie worden ingesteld, de ‘Interim-commissie Dapperheid onderscheidingen’. Die adviseerde Hennis de gesneuvelde korporaal alsnog een Bronzen Kruis toe te kennen voor ‘moedig en beleidvol gedrag’. Voor de nabestaanden komt nu een eind aan een jarenlange periode van onzekerheid, zegt Veteranenombudsman Reinier van Zutphen. “Ik vind het onbegrijpelijk dat al die jaren alleen is gekeken naar de regels, en nooit serieus is gekeken hoe deze korporaal wél erkenning kan krijgen.” In juni 1940, kort na het begin van de Tweede Wereldoorlog, werd onder koningin Wilhelmina het Bronzen Kruis ingesteld als onderscheiding voor mensen die zich ‘oog in oog met de vijand’ dapper hebben gedragen. Het gaat om mensen die in de frontlinie ‘moedig of beleidvol’ optraden tegenover de vijand. Eerst werd de onderscheiding alleen aan militairen toegekend, maar later konden ook burgers hem krijgen. Bijna 3500 mensen hebben hem tot nu toe ontvangen. Tussen 1963 en 2002 is het Bronzen Kruis niet uitgereikt. Sindsdien is de onderscheiding, tot de toekenning aan Pieter Berend Klaas Slager, twintig keer uitgereikt aan militairen die deelnamen aan vredesoperaties.