Gemeente Loppersum fraai staaltje samenwerking.

Westeremden– Een rommelige en vervuilde openbare ruimte staat hoog in de irritatie top-10 van burgers. In de gemeente Loppersum is dat niet anders. Onder het motto ‘Loppersum Schoon!’ voert de gemeente allerlei acties rondom zwerfafval en hondenpoep uit. Wethouder Bé Schollema: ‘In 2016 zijn we in de dorpen Zeerijp en Middelstum gestart met een pilotproject.  is ( om iets nieuws uit te proberen) ‘ Samen met de bewoners is de openbare omgeving schoongehouden en zijn (schoonmaak)acties bedacht.

Schollema: ‘Dit is een fraai staaltje samenwerking tussen de verenigingen dorpsbelangen en de gemeente.’ De pilots waren een succes; er wordt minder overlast ervaren en er is sprake van beduidend minder zwerfafval en hondenpoep. Bé Schollema: ‘We hebben dan ook besloten de pilot uit te breiden, binnenkort starten we in ’t Zandt, Westeremden, Garrelsweer, Loppersum en Garsthuizen/Startenhuizen.’

Gezamenlijk belang
Participatie is één van de speerpunten van het coalitieakkoord van de gemeente Loppersum. De invulling van Loppersum Schoon! is een goed voorbeeld hiervan. Wethouder Schollema: ‘De openbare ruimte is van ons allemaal en het schoonhouden hiervan is ons gezamenlijk belang.’ Bewoners worden in de pilot vanaf het begin betrokken om zwerfafval aan te pakken. ‘De samenwerking, de verschillende acties leiden weer tot nieuwe (dorps)initiatieven. Dat is mooi om te ervaren’, aldus Schollema.

Extra voorzieningen
Tijdens de pilots in Zeerijp en Middelstum is geëxperimenteerd met verschillende voorzieningen. Zo hebben de dorpen kunnen kiezen uit extra zwerfafvalbakken, blikvangers (speciaal bedoeld voor fietsroutes van jeugd voor het gericht weggooien van blikjes en dergelijke), hondenuitlaatveldjes, speciale hondenpoepafvalbakken en hondenpoepzakjes. In overleg met de verenigingen dorpsbelangen is gekeken naar de mogelijkheden, nut en noodzaak van de voorzieningen.
Bé Schollema: ‘We hebben de basis in Middelstum en Zeerijp op orde en nu zijn de andere dorpen in onze gemeente aan de beurt. Ik wil inwoners die goede ideeën hebben, of behoefte hebben aan extra voorzieningen in de openbare ruimte, oproepen zich te melden bij hun plaatselijke vereniging dorpsbelangen. Dan kijken we samen met hen naar de mogelijkheden.’