Jaarvergadering Orando 2017.

Westeremden- Vrijdagavond hield de dorpsvereniging Orando haar jaarlijkse jaarvergadering, waar 36 aanwezigen op afkwamen. Voorzitter Geir Eide opende de vergadering en stond even stil bij de mensen die afgelopen jaar zijn overleden, daarna werd de vergadering voortgezet met Agenda punten zoals ingekomen stukken en een jaarverslag. Ook dit jaar vond er zoals gewoonlijk een bestuurswisseling plaats, hierbij traden Adrie de Jong en Jolanda Geurtsen af als bestuurslid. De twee worden opgevolgd door Elsbeth Slager en Jan Geurtsen beiden uit Westeremden. De twee afgetreden bestuursleden kregen van de voorzitter een bos bloemen en een kan met opschrift aangeboden voor hun inzet afgelopen jaren. Na de vergadering gaf Jan -Willem Brontsema van Werkgroep Dorpsvisie een presentatie hoe de plannen er nu voorstaan voor het dorp, hierbij is gedacht aan woningversterking en wandelpaden rond om het dorp. Ook denkt de werkgroep een website te maken waar alle informatie opkomt te staan, hierbij word gevraagd naar mensen die de werkgroep willen ondersteunen. In mei zullen de verenigingen uitgenodigd worden om gezamenlijk de plannen uit te werken.

Nieuwbestuurslid; Elsbeth Slager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Nieuwbestuurslid; Jan Geurtsen.