De Abt-Emo school blijft bestaan.

Westeremden-De kleine dorpsscholen in Zeerijp, ’t Zandt en Westeremden zijn een blijvertje. Dat was de duidelijke boodschap van onderwijswethouder Bé Schollema tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad van Loppersum over de Netwerkschool Loppersum Oost.  De drie scholen zijn een zekerheidje. Nu is het aan de ouders om te zorgen dat er genoeg kinderen zijn, komen en blijven komen.”
De drie scholen worden bouwkundig versterkt, krijgen nieuwe schoolpleinen en intensiveren de samenwerking binnen de Netwerkschool. De drie kleine scholen werden in 2011 in hun voortbestaan bedreigd door plannen van schoolstichting Marenland voor kindvoorzieningen. Ouders in de drie dorpen kwamen in opstand. Zij begonnen een lange schoolstrijd voor behoud van hun dorpsscholen. Met succes. Zes jaar later vormen de drie scholen onder de vlag van Marenland samen een netwerkschool. “De scholen in de dorpen houden met kwalitatief goed onderwijs stond voor ouders steeds voorop”, zei ouders Jolanda Jager uit ’t Zandt. “Ouders uit de drie dorpen die een school zoeken voor hun kinderen hebben nu de zekerheid dat die de basisschooltijd op hun eigen dorpsschool kunnen afmaken.”
Dikke Pluim
De Netwerkschool in Loppersum is inmiddels een voorbeeld voor andere kleine, bedreigde scholen in Nederland, vooral krimpgebieden. “We zijn trots dat dit samen met ouders die zijn opgestaan, Marenland, de leerkrachten en de dorpen is gelukt”, zei wethouder Schollema tijdens de raadsbijeenkomst die de totstandkoming van de Netwerkschool markeerde. De nieuwe Netwerkschool-directeur Annemarie Nienhuis stelde zich voor aan de Lopster raadsleden als opvolger van Klarie Kolkena, de founding mother van de Netwerkschool. De raadsleden maakten de geschiedenis van de schoolstrijd van nabij mee en complimenteerden de ouders “die zijn gaan vechten voor hun school” en Marenland met de Netwerkschool. Ook wethouder Schollema gaf iedereen die bij de totstandkoming van de Netwerkschool betrokken was, een “dikke pluim”. “Er ging zo veel mis, dit kon niet goed gaan. Maar het ging wel goed.”
Bemiddeling
Ouders hadden op het hoogtepunt van de schoolstrijd het vertrouwen in bestuur en directie van Marenland opgezegd. Maar na interventie van burgemeester Albert Rodenboog kwam er bemiddeling op gang en ontstond het zogeheten tripartiet. Dat was het periodieke overleg tussen de ouderwerkgroep Kleine Scholen Loppersum Oost, schoolstichting Marenland en de gemeente Loppersum. Ouder Albert Mulder uit Westeremden bracht nog de oproep van de overleden drijvende kracht van de ouderwerkgroep Tiny van Hoeijen in herinnering: “Ophouden met ruziemaken, ga praten.” Het tripartiet ging aan de slag met Scenario V dat de ouders uit de dorpen als blauwdruk voor een netwerkschool hadden bedacht.
Sterk in klein zijn
Na de jarenlang schoolstrijd blijven de drie dorpsscholen bestaan en is het aan de ouders in de dorpen om voldoende leerlingen te zorgen. De Zandplaat in ’t Zand heeft nu 36 leerlingen, De Wilgenstee in Zeerijp 60 en de kleinste, de Abt Emoschool in Westeremden, 31. “Maar de Abt Emo is sterk in klein zijn”, benadrukte adjunct-directeur van Marenland Leonie Korteweg. “Deze school heeft altijd al tussen de 28 en 31 leerlingen gehad.” De nieuwe Netwerkdirecteur Annemarie Nienhuis was de “kracht van de ouders” opgevallen. “De ouders zijn zeer betrokken, daar zijn wij als school zeer trots op.” Locatiecoördinator István Lahpor in ’t Zandt omschreef de Netwerkschool als “een duurzame school die midden in de dorpssamenleving staat en gebruik maakt van de talenten in die omgeving”.
VNG
Eind maart vertellen ouder Anke Carter uit ’t Zandt en onderwijswethouder Bé Schollema op een congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het succes van de Lopster Netwerkschool en hoe dat uiteindelijk in samenwerking tussen school, gemeente en ouders is gelukt.