Actiegroep 380KV stopt er mee.

Westeremden-Het is alweer even geleden dat wij ons als werkgroep 380VK van zich hebben laten horen, maar we hebben niet stil gezeten . Bij deze delen we graag de stad van zaken.Helaas delen we geen goed nieuws; onze inspanningen lijken niet het beoogde resultaat te hebben bereikt, wat onlangs heeft minister kamp besloten enkele moties aast zich neer te leggen in de 2e kamer. Volgens de minister wordt de hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten nu geheel bovengronds aangelegd. Samen met 15 andere organisaties hebben wij ons als werkgroep 380VK hard gemaakt voor een gedeeltelijke ondergrondse verkabeling van de hoogspanningsleidingen. Eerst waren we in gesprek met onze gemeente, vervolgens zijn er contacten geweest binnen de provincie en hebben we gezamenlijk met alle andere organisaties onze wensen en zorgen binnen de 2e kamer kenbaar gemaakt. Na onderzoek van diverse alternatieve tracés constateert minister Kamp echter dat de meerwaarde van gedeeltelijke ondergrondse aanleg gering is en niet opweegt tegen de meerkosten. Daarna lijkt de kous af. Het lijkt erop dat de plannen nu gewoon doorgaan. Rond de zomer van 2017 ligt het ontwerp-inpassingsplan van de 380KV hoogspanningsverbinding tussen-Vierverlaten ter inzage.
Wij betreuren het dat we als werkgroep, samen met 15 andere werkgroepen niet voldoende invloed hebben kunnen uitoefenen op de gang van zaken. Tegelijk bedanken we bij deze iedereen die belangstelling heeft getoond en die ons heeft gesteund in de alternatieven plannen de afgelopen periode.