Dorpshuis heeft nieuwe schoorstenen .

Westeremden De Nam heeft opdracht gegeven om de twee schoorstenen te vervangen van het Dorpshuis in Westeremden,

De schoorstenen kunnen een bedreiging vormen voor eventuele aardschokken dat door gaswinning tot stand kan komen, Daarom heeft de Nam besloten om de losstaande schoorstenen te vervangen door twee gelijke om veiligheidsoverwegingen. Westeremden en net als andere dorpen worden al jaren getroffen door lichte aardschokken, hierbij zijn diverse woningen in het dorp beschadigd met scheuren in de muren tot losstaande schoorstenen. De Nam heeft toen toezeggingen gedaan om de geleden schade te zullen herstellen, hierbij zijn diverse aannemers aangesteld die de schade zullen herstellen. Zo zijn er in het dorp al diverse schoorstenen vervangen en scheuren hersteld, zo ook het dorpshuis