Wie is Sint-Maarten eigenlijk?

4Tijdens Sint-Maarten vieren dat Sint-Maarten, een bisschop van Tours, gedoopt is. Zijn echte naam is Maarten van Tours.
2123Hij werd in 316 geboren in Hongarije en was een populaire heilige in de middeleeuwen. Volgens de legende ontmoette hij bij een stadspoort in Frankrijk een bedelaar, die hij daar en op dat moment de helft van zijn mantel gaf. Meer dan de helft kon hij niet geven: slechts de helft van de mantel was namelijk van Martinus zelf, de andere helft was van Rome. Ook zou hij diverse wonderen hebben verricht en mensen hebben genezen van hun ziekte. Martinus van Tours werd ongeveer 80 jaar, stokoud voor die tijd. Op 11 november werd hij begraven in Tours, Frankrijk.