Babs Helmantel benoemd tot lid van Orde van Oranje-Nassau.

lintjesregenWesteremden- Babs Helmantel-Bos werd verrast met een bezoek van de burgemeester Rodenboog ook zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

bababaBabs Helmantel kan gezien worden als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd” en doet de vrijwillige activiteiten altijd met veel plezier en enthousiasme.
Verdiensten:
1977 – heden Actief lid en voorzitter van de Protestantse vrouwengespreksgroep Westeremden
1977 – heden Lid en voorzitter van de kerkenraad van de protestantse gemeente Westeremden. Zij was voorheen diaken en ouderling. Mevrouw Helmantel-Bos heeft de gemeente door moeilijke tijden geloodst en de samenwerking met de kerkgemeente te Stedum geïnitieerd. Daarnaast regelde zij de verkoop van het kerkgebouw aan de Stichting Oude Groninger kerken, wierf zij vrijwilligers en organiseert zij sponsorcampagnes. Ook heeft zij een bijbelclub voor kinderen opgericht.
1984 – 1988 Secretaresse van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Stedum.
1992 – heden Voorzitter (1987-1992) van en vrijwilliger bij de dorpsvereniging Orando te Westeremden.
1999 – 2009 Gastouder bij PAX Kinderhulp. Mevrouw Helmantel-Bos ontving tijdens de paasvakantie twee meisjes uit een Duits kindertehuis.
2003 – 2013 Lid en assessor van Classic Winsum van de Protestantse Kerk in Nederland. Een classis is een regionale vergadering binnen een protestants kerkgenootschap. Zij zet zich in voor de fusie van de plaatselijke Gereformeerde kerken en de Nederlandse Hervormde Kerk waarbij zij betrokken was bij lastige kwesties, zoals het wijzigen van de grenzen van de kerkgemeenten voor het samenvoegen van de gemeenten.
2003- heden Vrijwilliger bij het Nederlands Bijbelgenootschap, rayon Winsum. Ze was rayoncoach (oktober 2003-september 2012) en stuurde vrijwilligers in werkgroepen aan. Nu is zij voorzitter van de werkgroep Westeremden.
2008 – heden Secretaris van de Stichting Africa Contact te Loppersum. Zij collecteert en werft fondsen om een tehuis voor weeskinderen in Kenia draaiende te houden. Ook reist zij jaarlijks naar het weeshuis.

westeremden.com/…uploads/lintjesregen.jpg