380 KV Hoogspanningsleiding Westeremden.

Westeremden-Werkgroep en actie tegen 380 KV Hoogspanningsleiding in omgeving Westeremden. 

Beste buurtgenoot,

380 KV hoogspanningsleiding Al enkele jaren is Tennet de aanleg van een nieuwe Noord-West 380 KV-hoogspanningsleiding aan het voorbereiden. Dit betekent dat in plaats van de huidige 220Kv leidingen,er nieuwe hoogspanningsmasten staan gepland langs de oude hoogspanningsroute. Behalve dat de route meer leidingen bevat en de masten veel groter zijn, zullen ze dichter bij Westeremden komen liggen. Dit om huizen in Bedum te ontzien. Dit zal het landschap en voor sommigen de leefbaarheid rondom ons dorp drastisch beïnvloeden.

Acties en werkgroepen :Inmiddels zijn er her-en der werkgroepen opgestart binnen de provincie die actie voeren tegen deze plannen;onder meer wegens bezorgdheid over de negatieve consequenties van het gekozen tracé voor ons mooie cultuurlandschap en ook uit angst voor waardevermindering van huizen die dicht op het geplande tracé staan ( terwijl wij hier al genoeg te lijden hebben onder de aardbevingen en daaruit voortvloeiende waardevermindering).De werkgroepen hebben succes:                                                                                              > Inmiddels zijn de gemeenteraden in Zuidhorn, Winsum en Bedum tegen.                        > Er zijn contacten met de Provincie en daar is men inmiddels ook tegen de voorgenomen plannen.                                                                                                            > De acties hebben er toe geleid dat het ministerie van Economische zaken het hele inpassingsplan tot nader order heeft stil gelegd en is er een politiek signaal afgeven aan het Ministerie van Economische zaken om ondergronds mogelijkheden verder te onderzoeken ( wat volgens de nieuwe ontwikkelingen mogelijk is en wat ook door expers en Tennet zelf word bevestigd).

Westeremden doet u mee ! Tot nu toe had -bij os weten-Westeremden niet meegedaan in een groter/georganiseerd verband om in actie te komen tegen deze plannen. Tot nu toe; want 20 april jongs leden schoven ondergetekenden aan de vergadering van de reeds bestaande werkgroepen i de provincie  om te horen hoever zij zijn met hun acties en om hieraan deel te nemen!                                                                                               Wij willen ons namens Westeremden en omgeving inzetten om het geplande tracé af te blazen,danwel ondergronds uit te gaan voeren!                                                                                                                                                                                                                   Doe je mee?                                                                                                                          Wil je op de hoogte worden gehouden van de plannen en/of acties,of wil je meedoen in de werkgroep namens Westeremden? Lat het os weten en stuur een email.                                                                                                                                                                          Zie ook:                                                                                                                               officiële informatie over de voorgenomen plannen : www.noord-west380kv.nl            Informatie van de bestaande werkgroepen /acties:www.oordwest380kvmoetgoed.nl                                                                                                                                                        Hartelijke groet                                                                                                                                                                                                                                                                    AntonRoerdink,bredeweg25,Westeremden a.roerdink5@kpnplanet .nl                                            Eddy van der Kaay en Tanja van Essen,Bredeweg 31,> info@ret-training.nl