Uitslag raadgevend referendum Oekraïne

stem

                                         Uitslag gemeente Loppersum.

stem aap

Voorlopige uitslag raadgevend referendum Loppersum(06-04-2016)

De opkomst van het raadgevend referendum in de gemeente Loppersum is 34,5%.

Op 6 april 2016 vond het raadgevend referendum plaats. Kiesgerechtigde Nederlanders kunnen dan op het stembiljet de volgende vraag beantwoorden: Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?

Uitkomst:

1307 van de kiesgerechtigden stemden Voor

1381 van de kiesgerechtigden stemden Tegen

16 van de kiesgerechtigden stemden Blanco

17 van de stemmen zijn Ongeldig

Voorlopige uitslag Stembureau Westeremdem

Keuze Aantal stemmen
Voor  130
Tegen  88
Totaal aantal uitgebrachte stemmen  225

Ongeldige stemmen: 3
Blanco stembiljetten: 4
Opkomstpercentage: 44,60 %