Tamme Smit stopt na 40 jaar bij de Sportvereniging.

Westeremden-Vrijdagavond vond er voor de laatste keer een jaarlijkse vergadering plaats in ons Dorpshuis door de Sportvereniging, want de vereniging gaat in maart samen verder met de IJsvereniging de Wierde. De nieuwe voorzitter Hilbrand Huizinga verwelkomde de 21 aanwezigen op de vergadering . Men heeft besloten om dit jaar geen verhoging van contributie door te voeren. Ook het crossfietsveldje voor de jeugd zal deze zomer gerealiseerd worden bij de Viskenij. Zo als gewoonlijk werd de kas dit keer gecontroleerd door Jan-Willem Brontsema en werd goed bevonden.Gezien dat de twee verenigingen samen gaan stapt Tamme Smit net als Anneke Olhsen uit het bestuur,Tamme die 40 jaar bestuurslid actief was vond het mooi geweest, ook Anneke houd het nu voor gezien na 13 jaar.Tamme en Anneke kregen van de Voorzitter een bos bloemen en een bord met opschrift als cadeau aangeboden. Als dank voor zijn grote inzet werd Tamme ook als erelid verkozen .In maart zal er een bestuursverkiezing plaats vinden, want dan gaan de twee verenigingen samen en zullen de nieuwe bestuursleden een nieuwe taak toe bedeeld krijgen bij de nieuwe vereniging die straks IJsportvereniging de Wierde zal heten. Na de vergadering was er nog een gelegenheid om te gaan sjoelen voor de liefhebbers.1243541567