Persbericht Gemeente Loppersum

logo

Persbericht

Loppersum, 29 september 2015

Start herinrichting Dorpsplein en Haventerrein in Westeremden

Op maandag 28 september 2015 zijn de definitieve plannen voor de herinrichting van fase drie van Westeremden gepresenteerd aan de inwoners. De inloopbijeenkomst in het Dorpshuis werd goed bezocht. Fase drie omvat de herinrichting van het Dorpsplein, het Haventerrein, het laatste deel van de Pastorieweg en de Kosterijweg, het trottoir aan de Huizingerweg en het pad op de begraafplaats. De uitvoering van deze derde fase van de herinrichting zal naar verwachting voor de kerst 2015 afgerond worden.

Herinrichting gereed

Na de uitvoering van de derde fase is de herinrichting van Westeremden compleet en gereed. In de eerste twee fasen werden de straten op en rond de wierde ingericht. Het sluitstuk zijn nu het Dorpsplein en het Haventerrein. Enkele andere onderdelen van fase drie zijn het inrichten van een deel van de Pastorieweg, een deel van de Kosterijweg en het entree pad op de begraafplaats. Ook het trottoir langs de Huizingerweg wordt opnieuw aangelegd.

Wethouder Pier Prins: “De reacties op de plannen voor het Dorpsplein en het Haventerrein waren gisteren unaniem positief. Gelukkig heeft de gemeente middelen vrij kunnen maken om ook enkele andere onderdelen aan te pakken, zodat het hele dorp straks nieuw is ingericht. Ik ben trots op het resultaat: het historische karakter van het prachtige wierdedorp Westeremden is hierdoor versterkt.”

Klankbordgroep

De plannen zijn voorbereid met de klankbordgroep. Samen met de klankbordgroep en met

MD Landschapsarchitecten is het plan tot stand gekomen. Ook tijdens de uitvoering blijft de klankbordgroep ‘in functie’.

Definitieve gunning verstrekt Inmiddels heeft de aanbesteding van het werk plaatsgevonden. Aannemer Stienstra en Zn uit Metslawier heeft daarbij met een geldige inschrijving en met de laagste prijs ingeschreven. Na een zorgvuldige controle van de inschrijvingen en de juridische afhandeling van de aanbestedingsprocedure ontvangt Stienstra en Zn de definitieve gunning.

Bijlage: ontwerp Dorpsplein Westeremden

 Klik op de foto om vergroot te zien.

123456789101112