Presentatie magazine 1940/1945

11

Westeremden- Vrijdagavond vond er in de Viskenij een presentatie plaats over de oorlogsjaren in Westeremden.
Een groep vrijwilligers bent zich gaan verdiepen wat er zoal gebeurd is in de oorlogsjaren die ook in Westeremden heeft plaats gevonden, zo kwam Jilles Helmantel met het idee om de verhalen die nog nooit eerder zijn verteld op te nemen in een nieuw magazine. Gezien dat er eerder een boekje is uit gegeven over de oorlogsjaren hebben ze enkele verhalen opgenomen in het nieuwe magazine. In de nieuwe magazine is veel foto materiaal verwerkt die nog nooit eerder zijn vertoond, zo zijn er een foto’s te zien van de fam Doorn / Jakob Willem de Ruiter / Bennie Bolwijn en nog diverse personen. Ook op deze avond was de zoon van meester S.Noorda uitgenodigd om een toelichting te geven, maar ook Hans Slager en de zus van Martha Doorn en nog enkele oud-bewoners waren ook aanwezig op deze avond. Ook vond er een tentoonstelling plaats van Ronald Jeltes die materiaal heeft, verzamelt over de oorlogsperiode. Koos Meijer heeft een film gemaakt over oud dorpelingen die de oorlog als kind hebben mee gemaakt, deze documentaire zal op een later tijdstip weer opnieuw worden vertoond. De documentaire zal in ieder geval op 4 mei te zien zijn op de website. Na de presentatie kon men zich laten inschrijven voor het magazine die op een later stadium uitgereikt zal worden. 1                                                                S.Noorda16                                                              mv. Doorn4                     Links Hans Slager en vrouw….. Rechts Omke Burema en vrouw973810111214