Tentoonstelling over de oorlogsjaren.

uitnodig

Westeremden-De werkgroep ‘Westeremden 70 jaar bevrijd’ nodigt u van harte uit voor onze bijeenkomst in de Viskenij op vrijdagavond 24 april aanstaande .
Deze bijeenkomst luidt de start in van anderhalve week waarin we in ons dorp op verschillende manieren de oorlogsperiode en de bevrijding gedenken.

 24 april om 20.00 uur: opening tentoonstelling in de Viskenij

– De zoon van ‘meester’ Noorda (Hr. S. Noorda, oud-Westeremder) is speciale gast deze avond en opent de anderhalve week waarin we de oorlog gedenken en de bevrijding vieren te Westeremden

– Ronald Jeltes heeft een tentoonstelling samengesteld over de oorlogsperiode. Deze tentoonstelling wordt de 24ste geopend en is daarna nog enige tijd te zien in de Viskenij.

– Roelf Reinders en Jilles Helmantel hebben nieuwe en aanvullende verhalen verzameld over Westeremders in de oorlogsperiode. De verhalen zijn gebundeld in een magazine dat zij deze avond zullen
presenteren. Dit magazine is op inschrijving (tegen kostprijs) verkrijgbaar voor belangstellenden. Koos Meijer toont een documentaire over oudbewoners van het dorp die als kind de oorlogsjaren hebben meegemaakt. Titel van de documentaire heet ,kinderen van toen doen hun verhaal 70 jaar later.

– Ruurd Abma is gastheer deze avond, hij zal ook het publiek op
interactieve wijze betrekken…!

 4 mei: dodenherdenking. Verzamelen op het Dorpsplein om 19.30 uur

 5 mei: bevrijdingsdag, het programma voor deze dag wordt u nog toegestuurd, maar houd u alvast de dag vrij. De theaterwerkgroep heeft een theatervoorstelling genaamd “Oorlog achter de voordeur, Westeremder verhalen uit 1940 – 1945” voorbereid waarin de toeschouwers lopend langs de 5 scenes in het dorp trekken. Vele Westeremders werken mee aan deze voorstelling en het beloofd heel wat moois te worden. Auteur van het stuk
is Ruurd Abma, Gert Wibbens is de producer en Bert Schudde de regisseur.

Ook op de school wordt aandacht besteed aan het thema 70 jaar bevrijding, er is een speciaal lespakket beschikbaar gesteld. Kinderen van de school doen verder mee aan de theatervoorstelling, zij studeren een van de liederen in die tijdens de theatervoorstelling worden gezongen.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de activiteiten!

Namens de werkgroep Westeremden 70 jaar bevrijd,

Ria van der Ploeg (Orando), Jilles Helmantel, Ruurd Abma, Ronald Jeltes, Bert Schudde, Roelf Reinders, Gert Wibbens en Renske Stumpel (Orando).
Orando  logo

…………………………