Bijeenkomsten herindeling: u komt toch ook?

download kleinOnderstaand ontvangt u op verzoek van de gemeente Loppersum informatie over een aantal bijeenkomsten over de herindeling.De gemeenteraad van Loppersum organiseert een viertal bijeenkomsten om met u als inwoner in gesprek te gaan over de herindeling.
Op 31 maart a.s. zal de gemeenteraad over dit onderwerp een besluit moeten nemen, dit is dus de laatste mogelijkheid om uw mening te geven!.

Centraal staat: Wat is uw mening over de herindelingsvarianten, wat wilt u de raad meegeven? De raad hoort het graag!

Programma

19.00 uur Ontvangst met koffie/thee
19.30 uur Welkomstwoord burgemeester Rodenboog
19.35 uur Presentatie/ Discussie over de thema’s financiën, dienstverlening, strategische opgave
21.00 uur Afronding

Data

10 maart: dorpshuis ’t Zandt, Hoofdstraat 111 ’t Zandt;
12 maart: gemeentehuis, Molenweg 12 Loppersum;
16 maart: Vita Nova Heerestraat 39 Middelstum;
17 maart: Kerkelijk Centrum Trefpunt, Bedumerweg 32 Stedum.
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Wij hopen dat vele inwoners de bijeenkomsten bezoeken

Op de website van de gemeente staat meer informatie

Www.loppersum.nl